D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ikr_szikla.jpg
C Í M 
F ő c í m : Integrált könyvtári rendszerek
B e s o r o l á s i   c í m : Integrált könyvtári rendszerek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : SZIKLA program
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kajári
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ficzere
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013.04.28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : adatbázisrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felhasználói program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Készítette: Ficzere Éva (F1SZGG)Kajári Katalin (IMZY30)Eszterházy Károly Főiskola Informatikus könyvtáros szak II. évf. 2013.04.28. 2. Kis könyvtárak számára ideális, magyar fejlesztésű IKR.Három verziója van: városi-, iskolai könyvtáraknak ésegyfelhasználós változat.A SZIKLA egy adatbázis, amely könyvek és más könyvtári dokumentumok leírását és lelőhelyeit tartalmazza.A SZIKLÁ-ban azon könyvtárak adatai találhatók meg, akika NetLib Kft. valamely integrált rendszerével dolgoznak.A SZIKLA egy mozaikszó a Szinkronizált Központi LelőhelyAdatbázis kezdőbetűiből származik.A szinkronizálás egy olyan algoritmus, amely a könyvtárak állományában mutatkozó átfedéseket detektálja, az azonos dokumentumok leírásai közül kiválasztja a legjobbat, majd a lelőhely információkat ehhez a rekordhoz igazítja. 3. Mire használható a SZIKLA?A SZIKLA adatbázist - az Ország egyik legnagyobb bibliográfiai leírás gyűjteményét - mind a könyvtárak mindaz olvasók többféle formában is eredményesen hasznosíthatják.Megkereshetünk benne egy konkrét dokumentumot és megnézhetjük, hogy mely könyvtárakban fordul elő.Dokumentumokat kereshetünk benne akár egy konkrét intézményben, akár egy város vagy egy megye meghatározott típusú könyvtáraiban egyszerre. 4. A megtalált dokumentumokra azonnal könyvtárközikölcsönzési igényeket fogalmazhatunk meg és küldhetünkel.Felhasználóink körében a SZIKLA egyik legnépszerűbb lehetősége, hogy a bibliográfiai leírásokat a saját könyvtáriadatbázisok gyors építéséhez, közvetlenül az integráltrendszer felviteli űrlapjának eszközeivel le is lehet tölteni. Így az adatrögzítés manuális része minimális, továbbá egységes és jó minőségű adatbázisok képződnek. 5. Hogyan használható a SZIKLA?A SZIKLÁ-ban egy gyors mező valamint egy részletes űrlap használatával kereshetünk.A gyors mező közvetlenül a menüsor alatt helyezkedik el.Ebbe a mezőbe bármilyen adatot írhatunk, akár címet akárszerzőt akár bármilyen bibliográfiai adatot.Ez a kereső funkció a teljes adatbázist és a rekordok teljes adattartalmát vizsgálja, mégpedig a keresendő adat mezőben lévő szavak logikai és kapcsolatában. 6. Egy konkrét könyvtár vagy könyvtárak egy meghatározott csoportjának állományában a Speciális keresés-re kattintva konkrét szempontok szerint kereshetünk.A rekordok letöltése az integrált rendszerekhez megvásárolható ún. Bibliográfiai Rekord Letöltő Modul segítségével lehetséges. 7. Könyvtártudományi jellemzők: Integrált rendszer: minden könyvtári munkafolyamat gépesítve végezhető, pl.: szerzeményezés, gyarapítás,katalógus, keresés, tájékoztatás, bibliográfiák készítése,kölcsönzés, statisztikák, leltárkönyvek készítése, selejtezés,állományellenőrzés, stb. Szabványos: a hatályos magyar és nemzetközi könyvtári szabványokra és jogszabályokra épül, a könyvtárkezelési és könyvtárhasználati hagyományokat maximálisan tiszteletben tartja (pl. katalóguscédula nyomtatási lehetőség) Tartalmi és formai feltárás: kétféle üzemmódban dolgozhatunk: egyszerű (gyors, áttekinthető) vagy mélyleíró(árnyalt definiálások, különleges igények esetén) 8. Dokumentumtípusok: könyv, audiovizuális és elektronikusdokumentumok, aprónyomtatványok, atlasz, térkép, kotta,folyóirat és cikk, analitikus feldolgozás, kolligátumok kezelése Katalógus, keresés: saját hatáskörben kialakítható, bővíthető keresési szempontrendszer (alapból negyvennégyféle keresési szempont, ötféle logikai halmazművelet) Kölcsönzés: vonalkód támogatás, teljes körű forgalmistatisztikák, postakész felszólítók és előjegyzés értesítők nyomtatása vagy küldése e-mail-ben, sms-ben HUNMARC export, import, MOKKA kompatibilitás Tárgyszó-ETO átjárhatóság, korlátlan mélységű,hierarchikus tezaurusz kezelés 9. Adatbázis támogatás MNB (Magyar Nemzeti Bibliográfia Adatbázis) SZIKLA (Szinkronizált Központi Lelőhely Adatbázis) Tankönyvi Adatbázis (Tankönyvi Adatbázis egy kifogástalan minőségű tárgyszavazott, szakozott leírásgyűjtemény, Karlovitz János Tibor munkája) Névváltozat Adatbázis (A Sárvári Sylvester János Városi Könyvtár munkatársai által készített, az elmúlt években folyamatosan bővített, teljeskörű és precízadatbázis mely az írói álneveket és szerzői névváltozatokat tartalmazza.) Tárgyszó-ETO Kapcsolati Adatbázis 10. Szinkronizált Központi Lelőhely Adatbázis(SZIKLA) Közös katalógus és lelőhely adatbázis egyben, könyvtárközikölcsönzés 110 könyvtár, 8 millió dokumentumáról 1,7 millió különbözőbibliográfiai leírás, online rekordletöltés, azaz böngésző nélkül,közvetlenül a programból 11. További modulok: Bibliográfia Letöltő Modul Folyóirat, cikk Modul Térkép, kotta Modul Multimédiás Modul Internetes Kereső Modul Internetes Kölcsönző Modul Ellátó és Letéti Modul Távkarbantartás 12. Hierarchikus tárolásLegalább két szintűBibliográfiai7 fő adatcsoportPéldányLeltári szám, vonalkód, lelőhely,raktári jelzetTöbbkötetes művek és az analitikával ellátottbibliográfiai rekordok esetén tovább mélyülAdatrögzítés 13. Egykötetes könyv feldolgozása MNB adatbázis támogatássalElőször az Adatbevitel/Könyv/Egykötetes adatbeviteliűrlapot nyitjuk meg 14. Az Adatbázis menüpontra kattintvaaz MNB adatbázist hívhatjuk segítségül 15. A Főcím mezőbe írjuk be a regény címét, ekkor a kis ablakban megjelenik, hogy az MNB-ben mennyi ilyen főcíműdokumentum van, hátul az űrlap pedig kitöltődik az első dokumentum adataival.Az I-vel elfogadhatjuk,a N azt jelenti, hogy sok adat egyezik, de nem pontosan azt a dokumentumot tartjuk a kezünkben 16. Az űrlap bizonyos adatmezői kék színűre változnak,ezek nem módosíthatóak, a sárga mezők adataivalkibővíthetjük a leírást 17. Ha elkészültünk a kötetleírással, a Rögzítés gombballéphetünk tovább a példányadatok űrlapjára 18. A példányadat-űrlapon a leltári szám kitöltése kötelező, a többimező kitöltése opcionális.Ha a leltári szám mezőbe kérdőjelet írunk, a gép automatikusankiosztja a következő leltári számot.A Rögzítés menüpontra kattintva a rendszer eltárolja a példányinformációkat.Ha az adott kötetből további példányokat akarunk rögzíteni,megtehetjük a megnyíló új űrlapon.Ha másik kötet feldolgozását kezdenénk meg, a Bezár menüpontra kattintva egy üres kötetűrlapot kapunk. 19. Honosítás Az MNB adatbázisban megtalált leírás adattartalma fizikailag nem másolódik át a saját adatbázisunkba, csak a leírás egyedi azonosítószáma kerül tárolásra, így mindig a leírás legfrissebb állapota érhető el.Honosítani csak azokat a bibliográfiai leírásokat lehet, amelyekpontosan megegyeznek a feldolgozandó dokumentum leírásával,mert módosításra honosításkor nincs lehetőségünk.A Szikla programok egyik legnépszerűbb lehetősége, hogy az űrlapokkitöltését azon könyvek feldolgozása esetén, amelyek aháttéradatbázisokban már megtalálhatók, nem kell kézzel elvégezni.Az adatrögzítés támogatásához többféle adatbázist használhatunk.Átemelés Átemeléskor az adatok fizikailag is átkerülnek a saját adatbázisunkba.Ilyenkor az átemelt rekordnak nincs már kapcsolata a forrásadatbázissal, így azok frissüléséről nem szerezhetünk tudomást, azonban az átemelt leírásokat szabadon módosíthatjuk. 20. .Keresés Keresési módozatok A keresések bonyolultságuk szempontjából két csoportra oszthatók:egyszerű keresésnek nevezzük akkor, ha a Keresendőadat egyszeri kitöltésével a feladat megoldható, ekkor nincs szükség találati halmazok közötti műveletvégzésre,az eredmény azonnal megjeleníthető,összetett keresésnek hívjuk akkor, ha csak több lépésben, a Keresendő adat többszöri kitöltésével,esetleg közben a Keresési szempont változtatásával,több lépésben lehet a keresést végrehajtani, amelyek között találati halmazokkal végzett művelet is van. 21. A megnyíló keresőablak három logikai részre bontható:A legfelül a keresés feltételeit lehet beállítani (adatbázis,dokumentumtípus, keresési szempont, ill. csonkolás, ékezetnélküli keresés, stb.)Az ablak középső részében lehet a keresőkérdést beírni.A beírást segédlisták támogatják.A keresőablak alsó részére kerülnek a találati halmazok, amelyekegy adott keresés lefuttatása után képződnek.A találati halmazok listája az eddig lefuttatott keresések találati halmazait tartalmazza.A találati lista elemei között halmazműveleteket lehet elvégezni,ezt nevezzük összetett keresésnek. 22. Kölcsönzés Mind a 9-féle dokumentumtípusnak (könyv, video-dokumentum,hangdokumentum, multimédiás CD-ROM, kotta, térkép, atlasz, folyóirat,cikk) külön-külön állíthatjuk öt féle paraméterét: az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok számát, a kölcsönzési időt, a meghosszabbítási időt, a türelmi időt és a késedelmi bírság mennyiségét.Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy egérkattintással kiválasztjuk az ablakfelső részében található táblázat megfelelő sorát.Ekkor a táblázat feletti mezők kitöltődnek a pillanatnyilag érvényben lévőadatokkal.Ezeket változtatás után a táblázat fölött, jobbra található Lecserél gombbal tudjuk visszaírni a táblázatba. 23. Kölcsönzési műveletek:Ebben az ablakban mind az ötféle kölcsönzési műveletet eltudjuk végezni:kölcsönzést, visszahozatalt, meghosszabbítást, előjegyzést ésfoglalást.A bal fölső ablakrészben mindig a műveletben résztvevődokumentum (amit elvisznek vagy visszahoznak), a jobbfelső ablakrészben pedig a műveletben résztvevő személy(aki elvisz vagy visszahoz) adatai látszanak.A bal alsó táblázatokban a végzett művelettől függetlenülmindig az illető személynél kölcsönzésben lévődokumentumokat, ill. érvényben lévő előjegyzéseit,foglalásait láthatjuk. 24. Selejtezés, törlés, módosítás 25. Forrás:Szilágyi Loránd : Szikla-21 Integrált Könyvtárkezelői Rendszer :felhasználói kézikönyv , Budapest: NetLib Kft., 2004.képek forrása:http://www.szikla.net/szikla6kezikonyv.pdf[ Letöltés dátuma: 2013. április 21.]Online keresés:http://www.szikla.net/hun/index.php
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: Képadatbázisok az OSZK-ban, avagy képek archiválása és szolgáltatása a XXI. században
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet