D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : osztrmagy01rud_0597.jpg
C Í M 
F ő c í m : A lipcsei győzelem
B e s o r o l á s i   c í m : Lipcsei győzelem
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Schwarzenberg tábornagy megviszi a három szövetséges uralkodónak a diadalhírt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
S z e r z ő : Habsburg–Lotaringiai Rudolf közreműködésével
M e g j e l e n é s : Budapest : A Magyar királyi államnyomda kiadása, 1887
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schwarzenberg, Karl Philipp (1771-1820)
V I A F I d : 24593025
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Blücher, Gebhard Lebrecht von (1742-1819)
V I A F I d : 27118005
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bennigsen, Levin August Theophil von (1745-1826)
V I A F I d : 294100684
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károly János (Svédország: király), XIV. (1763-1844)
V I A F I d : 73959251
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Lipcse
G e o N a m e s I d : 2879139
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A lipcsei győzelem. Schwarzenberg tábornagy megviszi a három szövetséges uralkodónak a diadalhírt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lipcsei csata vagy a népek csatája 1813. október 16-19. között zajlott le. Ez volt a napóleoni háborúk döntő ütközete. Napóleon súlyos vereséget szenvedett, ami a németországi és lengyelországi francia uralom végét jelentette. Napóleon franciákból, olaszokból, lengyelekből, szászokból álló serege 195 000 főt számlált, míg a szövetséges osztrák-orosz-porosz-svéd haderő 340 000 főből állt. Az osztrákokat Schwarzenberg herceg, a poroszokat Blücher tábornagy, az oroszokat Benningsen tábornok, míg a svédeket az egykor francia marsallból lett trónörökös, Jean-Baptiste Bernadotte tábornok vezette. A lipcsei vereség után Napóleon bukása elkerülhetetlenné vált. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schwartzenberg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2058x1468 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn