D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 68746_0017.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alsó sor balról jobbra: Mihályffy, Laczkó Aranka, Lengyel, Felső sor: Kemény, Tarnay Teri, Szigetvári, Harcsai, Izsó, B. Dunay Rózsi
B e s o r o l á s i   c í m : Alsó sor balról jobbra: Mihályffy, Laczkó Aranka, Lengyel, Felső sor: Kemény, Tarnay Teri, Szigetvári, Harcsai, Izsó, B. Dunay Rózsi
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Kolozsvári színész album
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Kolozsvári színész album
M e g j e l e n é s : [Kolozsvár] : [Viaţa Ny.], [1923]
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színházi fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mihályffy László (1896-1955)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Laczkó Aranka (1861-1953)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lengyel Vilmos (1893-1959)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kemény László (1899-1970)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tarnay Teri (1892-1984)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Izsó Miklós (1877-1943)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kolozsvár
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alsó sor balról jobbra: Mihályffy, Laczkó Aranka, Lengyel.
Felső sor: Kemény, Tarnay Teri, Szigetvári, Harcsai, Izsó, B. Dunay Rózsi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mihályffy László színész. 1919-ben végezte el a Színiakadémiát, és Janovics Jenő kolozsvári társulatához szerződött. 1930-ig lépett fel. 1928-tól 1932-ig Nagyváradon is játszott. Széles skálájú, különleges adottságokkal rendelkező színész volt, aki tragédiában és vj.-ban egyaránt emlékezeteset nyújtott. Egyéniségéhez nem annyira a sodró lendületű drámai hősök, hanem inkább a fontolgató, mérlegelő figurák és az intrikusok álltak közelebb. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Laczkó Aranka színésznő. 1876-ban lépett színpadra Völgyi György társulatánál. Ezután 1880-ban Károlyi Lajos, 1881-82-ben a debreceni színház, 1883-84-ben Mándoky Béla, 1885-ben Gerőffy Andor, 1886-ban Ditrói Mór, 1889-90-ben Somogyi Károly, 1891-ben Rakodczay Pál, 1894-ben ifj. Polgár Károly, 1895-ben Füredi Károly voltak az igazgatói, végül 1896-tól 1929-ig, nyugdíjazásáig a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja volt. 1935-ben még fellépett a Víg-, 1937-ben a Magyar Színházban. Eleinte drámai szendék és fiatal hősnők alakításában jeleskedett, később drámai anyaszerepek művészi megformálója volt. Játszott Janovics Jenő kolozsvári némafilmjeiben is. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lengyel Vilmos (Lipniker) színész. 1919-ben végezte el a Színiakadémiát, de már 1915-től 9 évig Kolozsvárott volt szerelmes színész. Utóbb az Erdélyi-Bánáti Magyar Színész Egyesület alelnöke, majd elnöke volt. 1924-ben Szegeden, 1925-ben Nagyváradon játszott. 1926-ban a Magyar Színház szerződtette. Feleségével - Hollós Jucival - csakhamar meghódították a fővárosi közönséget. 1927-28-ban a Fővárosi Operett, 1928-29-ben az Új Színház is meghívta. 1929-30-ban a Belvárosi Színház tagja volt, a következő évadra visszaszerződött a Fővárosi Operettszínházhoz, ahol 1933-34-ben is játszott. 1931-32-ben ismét az Új Színház, 1932-33-ban a Magyar, 1933-1937 között a Vígszínház tagja volt, kivéve 1935-36-ban, amikor a Kamara Színház szerződtette. 1937-38-ban nem volt állandó szerződése, s nem lehetett tagja a színészkamarának sem. 1954-től haláláig ismét a Fővárosi Operettszínház művésze volt. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kemény László színész. A Színiakadémiát 1921-ben végezte el. 1923-tól 1928-ig Kolozsvárott, 1929-től 1933-ig Miskolcon, 1933-34-ben Szegeden, 1934-től 1939-ig ismét Miskolcon játszott, és rendezőként is működött. A háború alatt nem léphetett színpadra. 1945-ben a Szabad és a Magyar, 1946-tól 1950-ig a Madách, 1950-től az Ifjúsági, 1954-55-ben a Jókai Színházban szerepelt. 1955-től 1965-ig a Nemzeti Színház tagja volt. 1951-52-ben a Színiakadémián színészmesterséget tanított. Kezdetben drámai hősszerepekben lépett színpadra, később jellemszerepeket alakított erőteljes vonásokkal, kitűnő humorérzékkel. Rendszeresen szerepelt filmekben, a rádióban és a televízióban. 1965-ben érdemes művész kitüntetést kapott. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Izsó Miklós színész, rendező. Régi színészcsaládból származott. 17 évesen kezdte pályáját. Debrecenben, Pozsonyban, Temesvárott, Budán, Miskolcon lépett fel. A Népoperában kifejtett tevékenységét is nagy elismerés kísérte, 1912. nov. 8-án a Színészegyesület tanulmányi ösztöndíjban részesítette. 1917-ben Szegedre szerződött. 1919-től 1928-ig folyamatosan a kolozsvári színház tagja volt. A húszas évek egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze; az 1827-28-as évadban 202-szer lépett fel Kolozsvárott. A harmincas évektől kezdődően rendezett is, és színésziskolát vezetett Nagyváradon és Kolozsvárott. Rendezései a korszak általános kívánalmainak megfelelően korrekt értelmezésre és a játékmesteri feladatok ellátására szorítkoztak. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cselle Lajos és Mihályffy László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 902x721 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn