D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 13059479_b2fc970f0.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szögedi piros papucs
B e s o r o l á s i   c í m : Szögedi piros papucs
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balla
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-09-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papucs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szeged városának egyik országos hírű ipari különlegessége a papucs. A papucsról szóló nyelvtudományi kutatás azt állítja, hogy oszmán török eredetű szó,és nyelvünkben a hódoltság idején,a XVI. század második felében (1572) bukkan föl. Igen jellemző az Oklevélszótár egyik adata: calceamenta turcica,vulgo papuch (1591). Mindebből azt a valószínű következtetést vonhatjuk le, hogy a papuccsal a kényelemre törekvő török viselet egyik darabja korán meghonosodhatott a magyarság körében. A felkunkorodott orrú török papucs érdemel figyelmet, amelynek a hegyes, kissé felpördült orrú, régimódi szegedi papucs nyilván egyenes utóda. A papucs hazai múltjából ismeretes a gyulai papucs, amelyről a debreceni csizmadiacéhnek remekekről szóló artikulusa (16O4) tesz először említést. Ami a papucs szegedi múltját illeti, tudjuk, hogy egy Szegeden elhalt török, bizonyos Khoszrev bin Abdullah 1572-ből való hagyatékában szerepel egy pár papucs 18 akcse értékben. A Szegeddel szomszédos Martonos elöljárósága a pozsonyi kamarának többek között 5 bokor csizmát küld, és a deáknak egy papucsot kapcástul. Ismeretes az is, hogy Nagykőrös városa az 1647.esztendőben "magyar rendre való adózás" gyanánt sok pár papucsot kapcástul küld a királyi Magyarországra. A papucs előfordul a Hóbiárt basáról szóló helyi népmondában is. Eszerint a szegedi menyecskék a köztük legyeskedő basát papucsuk sarkával verték agyon. Egyébként régebben a pörlekedő szegedi menyecskék, kofák - ha már szóval nem tudták győzni - papucsaik sarkával szokták verni, papucsozni egymást. A Szegedi papucs hímzése az egyik legfontosabb jellegzetessége, ugyanis rajta a helyi mezei, Szeged környéki virágok tekintenek vissza. Fő motívuma a pipacs, amely általában középen helyezkedik el, mellette fellelhető a búzavirág, búzakalász és gyöngyvirág. A hímzés eredetileg kézzel készül. A Szegedi papucs készítése: A bársony felsőrészt kihímezve kapja a papucsos, ezután a megfelelő méretű talpat, talpbélést, talpbélésbevonót és a sarokbevonót kiszabja. Ezután a benedvesített talpra (marhanyak) kézzel a felsőrész fonákját felvarrja a talp húsoldalára (fordított varrottnak vagy unkervarrottnak nevezik ezt a speciális eljárást). Ezt követően kifordítja, azaz a színére fordítja a papucsot. Ezután kerül bele a talpbélés majd fára kalapálja. Következik a sarokbevonó, a sarok és a talp simítása mustával, a sarok felvarrása a talphoz -láncolás- utána a talpszél simítása fafütyülővel. (Forrás: www.szegedipapucs.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balla Béla: Szegedi papucs
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne