D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 13463783_0bb32b230.jpg
C Í M 
F ő c í m : Miskolc
B e s o r o l á s i   c í m : Miskolc
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : fm2
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-08-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Miskolc: Avasi református templom temetője
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az avasi gótikus református templom Miskolc belvárosának legrégebbi épülete. A templomot a 13. században kezdték el építeni román stílusban. Ekkor még kicsi, egyhajós templom volt. Később háromhajós gótikus stílusú, torony nélküli csarnoktemplommá építették át. 1544-ben a törökök felgyújtották a templomot, beomlasztva a tetőt is. Mivel a templom ekkoriban már a reformátusoké volt, Diósgyőr katolikus úrnője, Fánchy Borbála nem engedte, hogy fát és meszet termeljenek ki az erdőben az újjáépítéshez. Ezért a templom újjáépítésére több mint húsz évvel később kerülhetett csak sor. A korábbi pilléreket a ma is látható négyzetes alaprajzúvá alakították át, és a közéjük boltozott félköríves árkádsor fölé famennyezet került. A déli oldalon a ravatalozót 1760-ban, az északi kápolnák és sekrestyék helyén a neogót cintermet 1816-ban építették. Legutóbbi restaurálását 1982-ben fejezték be. A templom orgonáját Angster József építette 1895-ben (ez volt a cég 240. orgonája). Az időközben elhasználódott hangszert 1971-ben korszerűsítették, de a 2000-es évekre már ez sem volt megfelelő. A - többek között - Lehotka Gábor által szorgalmazott újabb felújítás már nem lett volna járható út, ezért - a régit a helyén hagyva - új hangszert építettek, amit 2008. június 4-én adtak át. A kiváló akusztikájú templomban gyakran adnak orgonahangversenyeket, például a nyári Collegium Musicum sorozat keretében. A templomot körülvevő temetőben nyugszik többek között Szemere Bertalan, Palóczy László, a Latabár család, valamint Tompa Mihály édesapja. A templom, a harangtorony és a temető is szerepel a műemlékjegyzékben. Címe: Papszer u. 14. A harangtornyot 1557-ben emelték. Harangjátéka 1941 óta negyedóránként hallható, de a teljes dallamot csak egészkor játssza le. A harangjáték, bár a város zaja miatt viszonylag kis területen hallható, jellegzetes miskolci hangnak számít, a Miskolci Nemzeti Színházban is ezzel a hanggal jelzik a felvonások kezdetét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rodrigo: Az avasi templom harangtornya - Miskolc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1060 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne