D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 45655084.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent József Kápolna az arborétumban
B e s o r o l á s i   c í m : Szent József Kápolna az arborétumban
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-12-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-12-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : botanikus kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vas megye
G e o N a m e s I d : 3043047
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szeleste
G e o N a m e s I d : 3044740
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szelestei arborétum több szempontból is rendhagyó. Gróf Festetich Andor alapította 1873-ban ezt a felemelően szép ligetes és szabad területeket, valamint sűrűbb erdei részleteket egyaránt tartalmazó, az angol tájkertépítési hagyományokat követő parkot. Festetich után Baich Mihály lett a park tulajdonosa és igazi gazdája. Az arborétumban több fajból álló fenyvescsoportok, tiszafa-sorral szegélyezett utak, szelídgesztenye liget, borostyánnal átszőtt szépséges erdőrészletek pihentetik a látogatók lelkét. A területen, az évelőkertben több ritka, védett és szép lágyszárú is él, például kockásliliom, királyné gyertyája, stb. Rendhagyó az is, hogy az arborétum kialakítása óta nyitva áll a látogatók előtt. (Forrás: szeleste.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kápolna a Szelestei Arborétumban található, eredetileg kútház volt (romos).
A kápolna létrejöttének rövid története, az eredeti cikk a Magyar Nemzet-ben olvasható A Szelestei Kastélyszállót üzemeltető Halász Ferenc nővére Kulcsár Zsuzsa 2005-ben került Szelestére, a kastélyparkban (Arborétum) tett első sétája alkalmával fedezte fel a fák között megbújt kőházat. "Jaj de kedves kis kápolna!" - kiáltott fel. Ám a helyiek hamar kiigazították: nem kápolna az, csak kútház, amelyet még a grófék építettek.
Négy év telt el, amire aztán a kápolna ötlet egészen megérett, s Zsuzsa bekopogtatott a szelestei polgármesterhez. Érdemes megemlíteni, hogy a kastély tulajdonosa magánszemély ugyan, de a kastélypark értékes arborétuma felett Szeleste község rendelkezik. Az önkormányzat nyitottnak bizonyult, felajánlották a kútház parányi épületét hasznosításra.
Decemberben érett meg az elhatározás. Zsuzsa elkezdett építészt keresni.
Miért választotta Józsefet a kápolna védőszentjének és névadójának? - azt mondja, a mai zaklatott, szétzilált társadalomban jó lenne visszaállítani a családba vetett hitet, s különösen az apa és az erős férfi szerepét. Az anya-gyerek kapcsolatra berendezett társadalom elfeledkezik arról, hogy a család valójában: apa, anya és gyerek. Rengeteg a szétválasztott család, s a média is azt sugallja, nyugodtan szüljön csak a nő egyedül, majd felneveli valahogy azt a gyereket. Szent Józsefről ugyan kevés szó esik a Bibliában, lénye, szerepe viszont ma különösen példaértékű: elfogadta és felnevelte azt a gyermeket, akit a teremtőtől kapott.
A tervező Őrfi József lett, egyszerre teológus és építész, aki már két kápolnát is épített. Egyet Pilisszántón a hegyen, egyet Kállósemjén mellett a tanyabokorban. Őrfi József szívesen fogadta Zsuzsa megkeresését, és természetesen ellenérték nélkül vállalta a tervezést, kosztért-kvártélyért az építést.
Ráday-Pesthy Pál Frigyes, a szálló visszajáró vendége karácsonykor meglepte Kulcsár Zsuzsát egy összeggel, amivel - a kápolna tervezett építését hallva - az ólomüveg ablakok készítéséhez kívánt hozzájárulni. És gyűltek, gyűltek a segítő kezek. Ha az ország is így épülne-szépülne, nem beszélne senki a válságról ma. Császár Zoltán, Zsuzsa unokaöccse (több templomot szintén önzetlenül restauráló szakember) elvállalta a fő szervezést a segédjével, Molnár Miklóssal és két helybeli fiúval, Szabó Bélával és Vörös Csabával. Amikor az építész télvíz idején egy mérőszalaggal a kútházat méricskélte, arra sétált egy vendég, s hát csak megkérdezte, ugyan mit mér. Őrfi József elmondta. A törzsvendég - Kiss Pál - pedig bevallotta, ő valójában szobrász, s ebben a minőségében sebtiben el is vállalta - persze hogy ingyen - az oltárszobor megmunkálását: háromalakos (Szent Család) faszobrot készített. A vörösréz kereszt készítését egy barát, Harmatos László vállalta, s bejelentkezett egy másik barát, Császár Tamás, aki felajánlotta a családi gyűjteményben őrzött díszes szenteltvíztartót a kápolnához. Családi barát Szekeres Gyula is, aki az asztalosmunkát vállalta. Egy februári délelőttön egyszer csak telefonált az egyik szállóvendég, Bognár László: lenne egy harangja. Ekkor Zsuzsa már alig hitte, hogy ilyesmi megtörténhet, amikor felhívott, bizony nekem is elakadt a szavam.
Az interneten böngészve Zsuzsa ólomüveges után nézett, talált is egyet, Czirják Attilát Szentendrén, aki először elmondta a nagy, kerek összeget, amiért a munkát vállalja, ám miután megtudta, miről is lenne szó, s másnap leutazott Szelestére, közölte: anyagköltségen megcsinálja.
Ez a kápolna napközben mindig nyitva áll majd a betérő előtt, hogy ne csak esztétikai élmény legyen. (Magyar Nemzet Online - Muray Gábor)
A kápolnát 2009. május 2-án délelött 11 órai kezdettel, szentelte föl Munkás Szent József tiszteletére a szabadtéri szentmisét celebráló Dr. Rátkai László esperes (Ják), Rátkai Imre és Inzsöl Richárd plébános. (Forrás: kastelyok-utazas.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Szelestei arborétum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Szelestei kastély arborétuma
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent József kápolna
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Munkás Szent József kápolna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2110x2110 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella