D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 61600029.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest Zoo
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest Zoo
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Elefántház
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Neuschloss
U t ó n é v : Kornél
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Neuschloss-Knüsli Kornél
1864-1935
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-06-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állattartási épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkert
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
 M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1912
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A műemlék épületek többsége az 1909-1912 közötti átépítéskor épült. Közülük a Főkaput és az Elefántházat Neuschloss Kornél műépítész tervezte. Mivel Neuschloss egyben az átépítés műszaki munkálatainak irányítója is volt, a két épület megtervezését díjmentesen, honorárium nélkül vállalta. Az épületek többségének megtervezésével azonban Neuschloss javaslatára Kós Károlyt és Zrumeczky Dezsőt bízták meg. A két fiatal építész nem sokkal korábban fejezte be építészeti tanulmányait, a megbízatás előtt közvetlenül pedig a kalotaszegi népi építészetet dokumentálták. Nem véletlen tehát, hogy az általuk tervezett épületek jelentős része a "fatornyos" építészet formavilágát eleveníti fel. Kós és Zrumeczky állatkerti épületeinek többsége ma is áll, némelyikük (struccház, bivalyház, második zsiráfház) a második világháborúban elpusztult, az eredetileg zebraistállónak épült állatházat pedig, amelyet 1932-től kezdve kenguruházként használtak, az 1980-as évek végén átépítették, teljesen új épületet alakítva ki. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...a Fővárosi Állatkert egyik legismertebb, 2000-ben Európa Nosztra díjjal jutalmazott Elefántháza...
Az Elefántház 1912-ben épült, szecesszióval kevert keleti stílusban. A csempék a pécsi Zsolnay porcelángyárból származnak, és nem egy csempe bevonatát a Zsolnay gyárban kikísérletezett és világhírűvé vált eozinmáz borítja. A kupolás alaptesthez kapcsolták hozzá a "minaretet", mely tetejére felmászva csodás kilátás tárul a 91 lépcsőt megmászók elé. Az Elefántházban téli időszakukat élő vízilovak páratlan szecessziós hangulatban tengethetik hétköznapjaikat. (Forrás: errearra.eoldal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fővárosi Állat- és Növénykert
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : cseri7: Elefántház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : cseri7: Állatkert bejárata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elefántház az Állatkertben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3300x2480 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella