D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 26090964.jpg
C Í M 
F ő c í m : Helvécia, Géró udvar
B e s o r o l á s i   c í m : Helvécia, Géró udvar
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : [Különleges építmény]
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-08-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Falusi turizmus
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népi építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nádfedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Géró György (1946-2003)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Helvécia
G e o N a m e s I d : 3441483
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kecskeméttől 8 km-re levő Géró Udvar Géró György fafaragó népi iparművész hagyatéka. Létrehozásával a művész célja az volt, hogy csokorba szedje Kecskemét és környéke, valamint az Alföld népi kultúráját. A térség szimbóluma, a Géró Udvar egy olyan közügyet szolgáló magánkezdeményezés, amely méltán érdemelné ki a puszta régió állami, üzleti, non-profit és magán szervezetei és szerveződései figyelmét és támogatását. ... Kecskemét környékének egyik kiemelkedő idegenforgalmi látványossága, a Géró Udvar ideális hely csoportok fogadására. A házat körülvevő parkosított terület harmonikusan illeszkedik az épületegyüttes stílusához. A művész a területen saját tervei alapján felépített egy 180 főt befogadó szabadtéri színpadot is, melyen e helyhez kötődő, illetve a környéken fellelhető néptánc, népzene, népi játék és egyéb színpadi anyagok bemutatását tervezte. ...
Géró György 1946-ban született Kecskeméten és 2003 nyarán hunyt el. Gyermekéveit Matkópuszta mesék és babonák százait őrző tanyavilágában töltötte. Tanulmányai után a Kecskemét melletti Helvécián telepedett le. Gyermekkori emlékeiből táplálkozva szobrokat, domborműveket faragott, majd elkezdett építkezni. Így indult útjára az ősi anyagokból, fából, vályogból, nádból, ún. patics technológiával készített épületegyüttes, amely mára Géró Udvarként ivódott a köztudatba.
Kecskemét és környéke lakói számára, valamint az ország művész- és média berkeiben már rég fogalommá vált a Géró György fafaragó mester 20 éves építő munkáját tükröző Géró Udvar és Pusztaszínház. A gyerekkori olvasmányaink mézeskalács házikó hangulatát idéző "tanya" télen is mesél. (Forrás: puszta.com/hun/programs/cikk/gero_udvar_helvecia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Géró Udvar Helvécia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Géró Udvar
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Helvécia, Géró tanya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Specific bower
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2660x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella