D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 36073400.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kám, Jeli arborétumban
B e s o r o l á s i   c í m : Kám, Jeli arborétumban
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-02
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-05-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-05-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : botanikus kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hangarózsa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szemenye
G e o N a m e s I d : 3044723
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fő látványosságai a rododendronok (havasszépe, hangarózsa, babérrózsa). Az Óriások-erdeje elnevezésű részben mamutfenyők állnak.
Májusban a legszebb, amikor a rododendronok virágzanak. ...
A Kám határában található híres Jeli arborétum neve a kezdetektől összefonódott megálmodójának, alapítójának és kialakítójának, Ambrózy Migazzi Istvánnak a nevével. Ambrózy ezt megelőzően felvidéki birtokán, Malonyán már létrehozott egy arborétumot, ami a trianoni döntés miatt külföldre került. Ezt követően, az 1920-as években keresett helyet egy új arborétum számára. Kám mellett, a falu Jeli nevű dűlőjében vásárolt ötszáz hektáros területet, amely a Vas-Zalai hegyhát egyik nyíres-borókás fennsíkrészlete volt (már csak ezért is egyedülálló a park, hiszen azon kevés arborétumok közé tartozik, amelyeket nem egy lakott településen vagy annak határában létesítettek). A területen mély patakvölgy húzódik, amelynek eredeti égeres-bükkös társulásai, rekettyés láprétjei, csarabosai is értékesek voltak.
A nagy szakmai tudással rendelkező megszállott legkedvesebb növényei az örökzöld lomb- és tűlevelűek voltak (meggyőződése volt, hogy megfelelő gondoskodással azok bárhol megtelepíthetők és esztétikus értékes társulások alakíthatók ki belőlük), ezért itt is ezekkel a fajokkal kezdte az arborétum kialakítását, mégpedig oly módon, hogy az egyes taxonokat kis csoportokba, e bokrokba telepítette - ma is így láthatók. A kert alapítója az exótákon túl a környék hagymás növényeit is átmentette az arborétum területére, így a mai napig nárcisz-, kikerics-, és sáfrányfajok sokasága él és virít a területen. A Jeli arborétum legközkedveltebb növényei mégis a havasszépék - a rododendronok. Jelenleg ezek több mint 300 változata, virágzás idején (május, június hónapokban) döbbenetesen szép színkavalkáddal, lenyűgöző illatorgiával várja a több tízezezer idelátogatót. ... (Forrás: wikimapia.org)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jeli arborétum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szemenyei Vendégház / Látnivalók / A Jeli Arborétum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Jeli arborétum bejárata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella