D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 10323959_66be0455f29.jpg
C Í M 
F ő c í m : Légimentők
B e s o r o l á s i   c í m : Légimentők
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-04-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Védelem
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mentőszolgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helikopter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mentőautó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentes
G e o N a m e s I d : 723430
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Légi-mentő bázis
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mentés állami feladat.
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. felelős azért, hogy az ország területén a légimentés biztosított legyen. Kiemelten közhasznú társaságként alapfeladatunk az országon belüli mentés (azonnali feladatok), illetve a szakmai progresszivitás figyelembe vételével a betegszállítás (azonnali, max. 1 órán belüli feladatok). Ez jellemzően súlyos állapotú sérültek őrzött szállítását jelenti magasabb szintű, végleges ellátást nyújtó intézménybe. Emellett a szabad kapacitásunk terhére végzünk biztosítói megkeresés után külföldi betegszállítást, sport és tömegrendezvényeket biztosítunk (Forma 1, rally futamok) a mentési rendeletben foglaltak, illetve egyéb vonatkozó szabályzók szerint. Az OMSZ irányítása mellett repülünk, a feladatokat a 104-es, illetve a 112-es segélyhívó számon beérkező megkeresések értékelése után az OMSZ illetékes irányító csoportja felveszi a kapcsolatot a Koordinátorunkkal, aki kiaadja a riasztási parancsot a legközelebb állomásozó, szolgálatot adó, szabad helikopter személyzetének. Küldetésünk legfontosabb célja -összhangban az alkotmánnyal-, hogy a lakosság egészének biztosítsuk minél nagyobb arányban a 15 percen belüli kiérkezést, a légimentés elérhetőséget, megteremtve ezzel az esélyegyenlőség feltételeit. A bázisaink elhelyezésénél ezt az alapelvet tekintettük legfontosabbnak, ez az egyetlen elfogadható érv, ami érdemben meghatározta a bázisallokáció kialakítását. Ennek az elvnek a teljesülése ma Magyarországon 7 állandó bázissal érhető el. Így biztosítható, hogy a körök legnagyobb része az országon belülre essen, köztük minimális legyen az átfedés és az ország lehető legnagyobb területét fedjék le. Az egészségügyi rendszer zajló átalakítása, az új kórházi struktúra kialakítása egyértelművé tette, hogy a praehospitalis szak jelentősége felértékelődik, szerepe még fontosabb lesz. (Forrás: http://www.legimentok.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Kunszentmárton - Víztorony
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x768 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán