D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_349_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti baromfikiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti baromfikiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : La Fléche-tyúkok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 40. sz. (1892. október 2.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : baromfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háziállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tyúk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti baromfikiállításból
La Fléche-tyúkok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A házi asszonynak az a kedves tyúkja, a mely korán és sokat tojik, csirkéi nem kényesek, gyorsan növekednek s jó pecsenyét szolgáltatnak. Nemzetgazdaságilag valóban ezek a fontos és "érdekes" tulajdonságok és a tenyésztők e tekintetben csakugyan bámulatos eredményeket értek el. Ezt tanuljuk a különféle állatkiállításokból általában s különösen a most Budapesten rendezett baromfikiállításból is. Egyetlen körsétán meggyőzödhetünk, hogy immár hazai tenyésztőink is nemcsak minden gazdasági követelésnek igyekeznek megfelelni, hanem a fajták külsejében, tetszetős voltában is versenyeznek a pálmáért. A termetes kokhin-khinai tyúkok basszus-hangja azonban mást is mond a gondolkozó embernek s a délczeg spanyol kakas csipkés taraja másra is megtanít bennünket. Kevesen gondolnak rá, hogy az a sok mindenféle bóbás, rózsatarajú, gatyás, fáczánfarku, hosszúlábú, óriás és törpe, borzas és selyemtollú, egyszínű és tarka, kendermagos és aranyos tyúkalak egyetlen fajtól, a jávai "Galhis bankivá"-tól származik" (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 40. sz. (1892. október 2.))

Az újabb vizsgálatok egyre inkább a házityúk több ősre visszavezethető, polifiletikus származására utalnak. Ezek szerint következő fajok vehettek részt a házityúk kialakulásában: bankivatyúk vagy vörös dzsungeltyúk (Gallus ferrugineus), ceyloni dzsungeltyúk (Gallus lafayetti), szürke dzsungeltyúk (Gallus sonneratti), jávai dzsungeltyúk (Gallus varius). (Forrás : Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : La Fleche (tyúkfajta)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tyúkfajták
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 711x811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella