D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_421_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Baross Gábor koporsója az illavai templom sírboltjában
B e s o r o l á s i   c í m : Baross Gábor koporsója az illavai templom sírboltjában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Pattantyus A. Márton fényképei után rajzolta Háry Gyula
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Pattantyús
U t ó n é v : Ábrahám Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 49. sz. (1892. december 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koporsó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Baross Gábor (1848-1892)
V I A F I d : 316737313
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Illava
G e o N a m e s I d : 3059796
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Baross Gábor koporsója az illavai templom sírboltjában
Dr. Pattantyus A. Márton fényképei után rajzolta Háry Gyula
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hat hónap múlt el azóta, hogy Magyarország felejthetetlen kereskedelemügyi miniszterének holtteste fölött a nehéz érczkoporsó bezáródott. A magyar nemzet gyászolva állotta körül ravatalát, és sok ezren könyezve kisérték Baross Gábort utolsó útjában az illavai templom sírboltjába. Azóta is sokan keresik fel a vasminiszter nyugvóhelyét, kik a Vág folyó kies vidékére ellátogatnak. Különösen a nyári hónapokban alig múlt el egy nap is, hogy az illavai sírboltnak ne lett volna látogatója. A hideg érczkoporsón mindig a kegyelet friss rózsái díszlettek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 49. sz. (1892. december 4.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baross Gábor temetése : A gyászmenet az Erzsébet-téren. Erdélyi M. fényképe után rajzolta Cserna Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illava : Baross szüleinek háza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Baross Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 957x600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella