D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 38649244.jpg
C Í M 
F ő c í m : Füvészkertben - Victoria amazonica
B e s o r o l á s i   c í m : Füvészkertben - Victoria amazonica
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gyöngyi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-07-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-08-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízinövény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tündérrózsa
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tündérrózsa (latin neve: Victoria amazonica) Dél-Amerikában honos, az Amazonas holtágaiban, sekély, csendes vizeiben. Legalább 30 fokos melegre van szüksége, hogy folyamatosan tudja hozni virágait. A gyökér, virág és levélfelszín kivételével a teljes felületet tövisek borítják. A kerek levelek bőrneműek, fényesek és átmérőjük a 2 méter is elérheti. Peremük barnás és nem túl magas. Szilárdságára és hatalmas méretére jellemzően egy kisebb gyermeket is biztonságosan megtart. Megfelelő súlyelosztás esetén 60-70 kg terhelést is elbír. A levélfonák a természet egyik csodálatos alkotása: leginkább egy gótikus katedrális mennyezetboltozatára emlékeztet. Eredetileg egy német botanikus fedezte fel a növényt 1801-ben. Későbbiekben Sir Joseph Paxton angol főkertész és építész tudott első ízben saját nevelésű tündérrózsát létrehozni, 1849-ben. Ezt a királynő számára ajánlotta fel, így kapta a Victória nevet. A virág csupán 2 napig életképes. A vízből kiemelkedve eleinte hófehér, átmérője 30 cm. Savanykás, ananász illattal csalja magához a rovarokat. Az 1. nap reggelén becsukódik, így fogságba ejti az ott levő rovarokat. Először a termő az aktív, majd ezt követően beérnek a porzók is. A benn levő rovarok elvégzik a beporzást, a növény elkerüli ezzel az önbeporzás lehetőségét. Ezután a következő kinyílás után a rovarok szabadon elrepülhetnek. A virág ekkorra már rózsaszínűvé, majd néhány óra elteltével bíborvörössé változik. 2 nap után a szirmok elszáradnak, a víz alatti termés több száz magja, érésnek indul. A beérett termés újra a vízfelszínre tör, kihasad és a magok az áramlattal elsodródnak. A helybeli indiánok által közkedvelt növény volt, olyannyira, hogy magjait lisztté őrölve, süteményeket készítettek és ezeket ünnepi alkalmaknál fogyasztották. A budapesti Füvészkertben is megtalálható. (Forrás: erdekes_novenyek.abbcenter.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Tavirózsa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1280x889 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn