D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_264_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Édes-víz gyűjtő medencze
B e s o r o l á s i   c í m : Édes-víz gyűjtő medencze
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1864-1946
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 26. sz. (1895. junius 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Gyógyturizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rajz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üdülőhely
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízgyűjtő terület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyvíz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földmunka
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Felvidék
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bártfa
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Édes-víz gyűjtő medencze. - Háry Gyula rajza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csodás víz ez a bártfai víz. Itt édes vizet csak akkor iszol, ha a fürdő szélén az egyetlen édes kutat ismered. Vasas víz szénsavval, hideg, meleg van, elég. Szegény vérű, munkában kimerült férfiak s kivált a társaság szebbik, de hajh, gyengébb neme vért, egészséget, életet szerez itt. Kipirulnak a fehér, érdekes arczok; egy pár hó s csillognak a szemek, vér foly az erekben s egy évre biztosítva van az egészség. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02157/pdf/02157.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dobogó fürdő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az alsó erdősor Bártfa fürdőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Bártfa fürdő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely László: Vizesedények megtöltése katonák által Plevje környékén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1121x812 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow