D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mo-terkep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyarország térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Magyarország térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Erdők, vizek, megyehatárok, minden magyar város
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : térképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zentai
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
V I A F I d : 121488379
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2001-07-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : számítógépes grafika
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Térképek a web magyar részén
M e g j e g y z é s : A térkép eredeti forrása
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Zentai László
É v s z á m : 2001
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Modern térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : közigazgatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erdők, vizek, megyehatárok, minden magyar város
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1500x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László