D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2490499152_9be399dafb_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Four Churches Around Hungary: Our Lady's Monastery Church, Pécs
B e s o r o l á s i   c í m : Four Churches Around Hungary: Our Lady's Monastery Church, Pécs
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-04-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : This one is the part of a daily contest of four churches built more or less in the same age, and photographed recently around Hungary (none of them are cathedrals or "main" churches of the cities or towns of their own, and none of them have been displayed on my photostream earlier). See the Győr, Miskolc, Eger contestants, as well, and tell me please which one do you prefer. This church was built in 1727 in Baroque style. Its main facade was converted in 1886 in Eclectic style.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Története A székesegyházzal szemközt, a tér déli oldalán áll a Miasszonyunk Női Kanonokrend temploma. Helyén az első templom 1727-ben épült barokk stílusban Nagyboldogasszony tiszteletére. A Miasszonyunk rend 1847-ben Scitovszky János püspök javaslatára és kezdeményezésére telepedett meg Pécsett. Rendházat csupán 1851-ben kaptak, és ekkor láttak hozzá iskoláik megszervezéséhez, ekkor épült Feigler Ignác pozsonyi építész tervei szerint a templom két oldalán álló épület: a zárda és a polgári iskola. A rend templomául Feiger Ignác egy pompás, kéttornyú, kupolás templomot tervezett, azonban (valószínűleg anyagi okok miatt is) ezt a kivitelező, Windisch Ferenc teljesen áttervezte, és romantikus stílusú, az eredetinél jóval egyszerűbb, egytornyú, kupola nélküli templom valósult meg. Az 1851 és 54 között felépült, mai templom a barokk templom átépítésével és megnagyobbításával jött létre. (Forrás: http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,557,0,0,1,0)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csuhai István, Pollack Mihály, Schmidt Frigyes: Pécs Cathedral
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x3008 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer