D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_247_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Nyitravármegyéből
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Nyitravármegyéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A kopcsányi kacsafogó
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 29. sz. (1899. július 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tőkés réce
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kopcsány
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Nyitravármegyéből.
A kopcsányi kacsafogó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kopcsány község Szlovákiában a Nagyszombati kerületben, a Szakolcai járásban. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kopcsánynak európai hírű nevezetessége volt az 1759-ben létesített 3.016 négyszögöl terjedelmű kacsázó tó, mely a Morvából kapja vizét s a park közepén terjedelmes ligetet vesz körül. A tó gyepes szélét nádkerítés szegélyezi, több helyen megfigyelő nyílásokkal és szükséges bejáratokkal ellátva. A kerítésen belül négy kacsafogó háló van hollandi módra elhelyezve. A tónak állandó lakója az az 50 betanított vadrucza, mely a környéken bőven tenyésző vadkacsák oda csalogatására szolgál. A fogás egy jól betanított rókavörös kis kutya segítségével történik. Ha vadra van szükség, megjelenik a telep gondozója a kis kutya kíséretében; óvatosan közeledve sípol, a kis kutya a kerítésen belülre megy, mire a betanított kacsák nagy lármával fogadják, feléje sietnek s az idegen ruczákat a hálóba csalják. Ekkor a betanított ruczák és a kutya hirtelen visszafordulnak, s a kacsafogó mester bőven szedheti zsákmányát. A kacsafogás e módja egy hollandi család titka volt a múlt században. (Forrás: tankonyvtar.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Nyitravármegyéből : A bajmóczi óriás hársfa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1715x1123 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn