D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_267_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti Petőfi-ünnepélyről
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti Petőfi-ünnepélyről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Nemtő (Nagy Bella) Jókai Apotheosis-ában, a fővárosi nyári színház díszelőadásán
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 31. sz. (1899. július 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nagy Bella (1879-1947)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti Petőfi-ünnepélyről. A Nemtő (Nagy Bella) Jókai Apotheosis-ában, a fővárosi nyári színház díszelőadásán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fővárosi nyári színházban Makó színtársulata nagy előkészületeket tett a Petőfi-ünnnepélyek alkalmából július 29-31-ikén rendezendő díszelőadásokra, melyekben az egész személyzet részt vesz. Szinrekerül Rudnyánszky Gyulának Petőfi czímű egyfelvonásos verses színműve. Ezután Verő György 1848 cz. darabjából a segesvári csataképet adják elő, Petőfi halálával. Végül Nagy Bella elszavalja Jókai Apotheozis-át, amelyben a Nemtő lánczait összetörve dicsőíti Petőfinek, mint a szabadság költőjének emlékét. A művésznő arczképét ez alkalommal viselt jelmezében közöljük. (Forrás: Vasárnapi Ujság)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy Bella (Grosz Bella) színésznő, Jókai Mór második felesége. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szeget szeggel : Petőfi költeményéhez. Munkácsy Mihálynak 1868-ban a Vasárnapi Ujság részére készített rajza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 458x745 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn