D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_171_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A falu alatt
B e s o r o l á s i   c í m : Falu alatt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Nemzeti Szalon kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szinyei Merse
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1920
V I A F I d : 56643861
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 20. sz. (1900. május 20.)
T e c h n i k a : olaj, vászon
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : patak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : flóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : impresszionizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jernye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szinyei Merse Pál: A falu alatt.
A Nemzeti Szalon kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nemzeti Szalon tárlata. Május 12-én készült el a Nemzeti Szalon új tárlata, s Hock János, a társulat nagybuzgalmú igazgatója vezette körül a meghívott vendégeket. Másnap délben pedig Wlassics közoktatásügyi miniszter K. Lippich Elek miniszteri osztálytanácsos kiséretében tekintette meg, s ezzel nyílt meg a kiállítás. ... A katalógus sikerűlt képei közül mi is bemutatunk néhányat. Szinyei Merse Pálnak, a magyar tájképfestők egyik jeles úttörőjének "Falu alatt" czímű bájos nyári napsugaras tájképét, melyben három évvel ezelőtt a műcsarnok téli tárlatán is gyönyörködtünk. A kép a nyári júliusi nap gazdag színpompáját kitünően tükrözi vissza. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 20.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szinyei 1883 májusában Bécsből hazaköltözik Jernyére és 1884-től abbahagyja a festést. 1887-ben elválik tőle felesége, ő Félix fiával Jernyén marad. Anyagi körülményei erősen megromlanak. ... Az év nagy részét Budapesten tölti, tájait leginkább nyaranként, Jernyén festi."
...
"A politikai élet ugyan sok időmet rabolta el, de azért minden évben festettem egy pár képet és kiállítottam. 1897-ben kiállítottam saját arczképemet nyírfák között és egy esti tájképet. 1898-ban a "Falu alatt" czímű képemet." (Forrás: Száz Szép Kép)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szinyei Merse Pál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinyei Merse Pál: A pacsirta (Száz szép kép)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Falu alatt (Jernye, Faluszéle Sárosban)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinyei-Merse Pál: Tourbillon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1075x1270 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella