D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szoborpark_01_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kulisszafal, Lenin, Marx és Engels szobra
B e s o r o l á s i   c í m : Kulisszafal, Lenin, Marx és Engels szobra
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Pátzay
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Segesdi
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Memento Park
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szoborpark
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924)
V I A F I d : 7393146
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos szocializmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gránit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kubizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : Marx, Karl (1818-1883)
V I A F I d : 49228757
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Engels, Friedrich (1820-1895)
V I A F I d : 68928644
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : marxizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 22. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1965
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1971
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lenin, Vlagyimir Iljics Uljanov
[Pátzay Pál, 1965, bronz, 4 m]
XIV. Dózsa György út
Karl Marx és Friedrich Engels
[Segesdi György, 1971, gránit, 4,2 m]
V. Jászai Mari tér
Kulisszafal
A Végfal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapest XXII. kerületében található a Szoborpark sajátosan kelet-európai, de a világon is egyedülálló gyűjtemény: a Budapest utcáiról az 1989-90-es rendszerváltozás után eltávolított, a kommunista kultúrpolitikát reprezentáló szobrokat mutatja be. (Forrás: vendegvaro.utazom.com)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lenin szobrát eredetileg a XIV. kerületben a Felvonulási téren állították fel 1965-ben. A márvány (később svéd vörösgránit) talapzaton úgynevezett pilon előtt állt Lenin négyméteres bronz alakja. 1989. május 31-én (Nagy Imre újratemetése előtt) elszállították felújításra. Ez inkább amiatt történt, hogy a tömeg a temetésen ne okozzon benne kárt. Bár akkor még szó volt róla, hogy visszaállítják, de már nem történt meg. Február 28. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága úgy dönt, hogy Pátzay Pál városligeti Lenin-emlékművét nem újítják fel, hanem lebontják. A szobor ma a parkban a vörös gránittól megfosztva áll, Előd Ákos által tervezett főbejárat (kulisszafal) homlokzatának bal oldalán egy boltívben.
A másik oldalon áll a világ egyetlen kubista stílusú Marx és Engels szobra. (Forrás: kozterkep.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vlagyimir Iljics Lenin (sz. Vlagyimir Iljics Uljanov) orosz nemzetiségű szovjet államférfi, a Szovjetunió első vezetője, marxista gondolkodó, a leninizmus névadója. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karl Marx német filozófus, közgazdász, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, a marxizmus névadója. Elsősorban kapitalizmuskritikájáról és a történelem materialista értelmezéséről, osztályharcok történeteként való leírásáról ismert. Elméleti munkásságával és közvetlen részvételével több európai munkásszervezetben, köztük a Kommunisták Szövetségében és az Első Internacionáléban fejtett ki forradalmi tevékenységet. Főbb művei a Kommunista kiáltvány és A tőke. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Friedrich Engels német forradalmár, filozófus, a Kommunista kiáltvány társszerzője, a kommunizmus tudományos elméletének megalapozója Karl Marx társaságában. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Lenin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn