D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szocreal_15_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Természetjárók
B e s o r o l á s i   c í m : Természetjárók
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Beck
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Puskás Ferenc Stadion - Szoborpark
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1946-1989
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szoborpark
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szocialista realizmus
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : szocreál
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : természetjárás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alumínium
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1958
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Természetjárók
Beck András, 1958.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tolakodóan szocreál alkotás, beállított, agitatív, a túlzások, az MHK mozgalom szellemében. Aki még túrázni se megy a brigáddal, arra végképp ferde szemmel néznek. Ilyen jellegű erőltetett kompozíciót sok szocreál festményről, muráliáról, szoborról ismerhetünk, sok hasonlót láthattunk. Még nemzeti sajátosságokat sem igen fedezünk fel rajtuk (a nemzeti jelleget érdekes módon a hazai szocreál kifejezetten hangsúlyozta), ezek a figurák akár szovjet alkotások is lehetnének. Az agitatív célt, hogy mindenki kapcsolódjon be a sportéletbe, ez a szobor kiemelten hangsúlyozza: a bárgyú, taszító, micisapkás (még a bojt is ott van a tetején), kifejezetten alkoholista fejű munkás - aki sem az élsport, sem a honvédelem, sem a tanulás szobortémái közé nem való - is megjelenítésre került. Ez valószínűleg egyedülálló. A Természetjárók 1958-ban kerültek felállításra. (Forrás: kozterkep.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Tornászlányok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn