D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_381_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czimkép Mikszáth Szent Péter esernyője czímű regényének angol kiadásából
B e s o r o l á s i   c í m : Czimkép Mikszáth Szent Péter esernyője czímű regényének angol kiadásából
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Mikszáth
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1847-1910
V I A F I d : 46774986
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : könyv
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 46. sz. (1900. november 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mikszáth Kálmán (1847-1910)
V I A F I d : 46774986
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bain, Robert Nisbet (1854-1909)
V I A F I d : 17319532
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jarrold and Sons Ltd.
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : kiadó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : regény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czimkép Mikszáth Szent Péter esernyője czímű regényének angol kiadásából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Néhány héttel ezelőtt a North American Rewiew-t lapozgattam, s ime - a borítékján hirdetett legújabb könyvek között - ez a czím tűnik szemembe: St. Péter s umbrella by Kálmán Mikszáth. Istenem milyen jól esett ezt olvasni. Elhihetik, hogy épen, de épen ellenkező érzés volt az, mintha p. o. a jó glogovaiak vagy bábaszékiek kivándorlását kürtölte volna az az amerikai folyóirat. Az - csupa nyomorúság, ez csupa dicsőség. A miatt szinte szégyenkezünk más nemzetekkel szemben, ezért büszkén verjük a mellünket, hogy: anch io, stb. S reméljük, hogy fogunk gyönyörködni, mert R. Nisbet Bain, - (a British múzeum tudós könyvtárnoka, a ki maga is tömérdek művet fordított oroszból, olaszból, svédből, dánból és magyarból,) melegen ajánlja azt honfitársainak, mint egyikét a legszerencsésebben átültetett s így mindenképen kitűnő munkáknak. S hogy a könyvnek külső sikerét is biztosítsák, Jarrold, a kiadó, nagy gonddal, igen tetszetős kiállításban indította útnak. Még alig-alig múlt el három hét, mióta megjelent, s már is a negyedik kiadást jelentik Londonból. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikszáth Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 785x1239 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter