D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 047_-_Arnyas_Nagybanyai_folyopart_Nagybanyai_taj.jpg
C Í M 
F ő c í m : Árnyas nagybányai folyópart (Nagybányai táj)
B e s o r o l á s i   c í m : Árnyas nagybányai folyópart (Nagybányai táj)
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabados
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1911-1942
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mester
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-09-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Szabados Jenő képei
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : J.b.l. Szabados 1932.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 1932
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 405x510 mm
T e c h n i k a : olaj, vászon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : A jogörökösök engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : MNG
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1932
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagybánya
G e o N a m e s I d : 685826
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kiállításon résztvett: 1996. MNG. Nagybánya Művészete ; 1997. Szombathely Nagybánya Művészete; 2000. Zebegény Szőnyi tanítványok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szabados Jenő (1911-1942) festő. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán folytatta Szőnyi István és Réti István tanítványaként, majd Nagybányán, a festőiskolában képezte magát. Ösztöndíjjal tanulmányutat tett Rómában és Párizsban. 1941-től Pannonhalmán volt rajztanár. Posztimpresszionista stílusban készült képeivel több kiállításon szerepelt, 1944-ben posztumusz kiállítást rendeztek műveiből a Nemzeti Szalonban. Munkái a Nemzeti Galériában és Keszthelyen találhatók. (Forrás: kieselbach.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabados Jenő (1911-1942) festőművész centenáriumi emlékkiállítása Vecsésen a szülőváros József Attila Művelődési Házának kiállító termében, 2011. szeptember 23-től október 2-ig
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabados Jenő, Abigél Galéria : Zazar partján (Nagybánya)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1311x1020 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn