D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fusti_18.jpg
C Í M 
F ő c í m : WR 252. étkezőkocsi
B e s o r o l á s i   c í m : WR 252. étkezőkocsi
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kirándulás a Vasúttörténeti Parkba
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-04-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Vasúttörténeti Park
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Varga József
É v s z á m : 2009
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Vendéglátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vasúti kocsi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : étkezőkocsi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vendéglátás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasút
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : WR 252. étkezőkocsi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : WR 252. számú ÉTKEZŐKOCSI
A Nemzetközi Hálókocsi Társaság egykori 230 pályaszámú étkezokocsija a II. világháború végére olyan súlyosan megsérült hogy annak helyreállítása már nem volt lehetséges. Az 1940-es évek végén a MÁV Dunakeszi Járműjavítója az eredeti kocsi alapján olyan étkezőkocsit épített, mely mindmáig egyedülálló típust képvisel. Az étkezőkocsi kezdetben normál MÁV gyorsvonatként közlekedett, később átkerült a MÁV kormányzati utazásokat teljesítő kocsiparkjába. Az 1970- es évek végén a kocsit kivonták a forgalomból és a Budapesti Műszaki Egyetem Vasúti Tanszékének épülete elé állították ki. 1997-ben külső felújítását a Szolnoki Járműjavító Üzem, belső restaurálását a MÁV Nosztalgia Kft. végezte. Napjainkban a MÁV Nosztalgia Kft. szervezésében szolgálja a nosztalgiautazások során az utasok kényelmét.
Ülőhelyek száma: 56
Megengedett sebessége: 120 km/óra (Forrás: mavnosztalgia.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Vasúttörténeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Étkezőkocsi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Vasúttörténeti Park honlapja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Étkező- és szalonkocsik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella