D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A barcole-i utvezeték (viaduct)
B e s o r o l á s i   c í m : Barcole-i utvezeték (viaduct)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Trieszt és Laibach közti vaspályavonalon
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 4. sz. (1855. január 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : viadukt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgyhíd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeröböl
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : völgy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Barcola
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. közepe
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A barcole-i utvezeték (viaduct). A Trieszt és Laibach közti vaspályavonalon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezen utvezeték Trieszthez egy negyed órányira fekvő Barcole völgyben van, melly egy kis tengeröböl mellett terül el. Hossza ezen remek építménynek 180 öl, van 30 ive és 28 oszlopa, mellyeknek vastagsága 3-5 láb s 5 öles távolságban vannak egymástól, a legnagyobbak magassága 9 öl. Trieszt felől mély ut vezet a barcolei utvezetékre, túlsó végéről pedig 1 -100 emelkedéssel halad tova szorosan a tenger partján az uj vas­pálya. Mint a kép után első pillanatra gyaníthatni, gyönyörű kies vidéke van ezen utvezetéknek, mellynek érdekességét tete­mesen emeli, fehér négyszeg kövekből épitett roppant falaival s oszlopzatával, körülövezve viruló szőllőkertekkel, gyümölcs- s kiváltképen gesztenyefákkal. Magáról a viaductról gyönyörű a kilátás a sík tenger felé; meglátni innen Triesztet pompás élénk kikötőjével, valamint egyéb tengerparti városokat, s távolabb eső érdekes helyeket is. Kiváltképen bájos a kilátás e pontról napkeletkor és naplementekor. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. január 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barcola, viadukt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barcola Viaduct with the Smokestack of Stock Factory, Trieste
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Barcola
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Isonzó-viadukt Görz közelében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2675x1826 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella