D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mf1941_pix_oldal_592_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bob herceg
B e s o r o l á s i   c í m : Bob herceg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Nemzeti Filmintézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-04-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : plakát
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Film
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Film
M e g j e l e n é s : 3. évf. 39. sz. (1941. szeptember 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Mozi, mozgóképkultúra
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Filmművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Mozi, mozgóképkultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : filmplakát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmgyártás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmszínész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szilassy László (1908-1972)
V I A F I d : 86306218
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Simor Erzsi (1913-1977)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kovács Kató (1923-1981)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vízváry Mariska (1877-1954)
V I A F I d : 70451469
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rajnai Gábor (1885-1961)
V I A F I d : 121521893
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Makláry Zoltán (1896-1978)
V I A F I d : 121378997
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Greguss Zoltán (1904-1986)
V I A F I d : 121409901
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bilicsi Tivadar (1901-1981)
V I A F I d : 1396944
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1941
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : muzsika
szerelem
romantika
szépség
Bob herceg
Huszka Jenő nagysikerü operettjének filmváltozata
Rendező: Kalmár László
Hausz Mária Film
következő nagy magyar filmjének főszereplői: Szilassy László, Simor Erzsi, Kovács Kató, Vizváry Mariska, Rajnay Gábor, Makláry Zoltán, Greguss Zoltán, Bilicsi Tivadar
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szilassy László (szül.: Szabó) magyar színész. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Simor Erzsi magyar színésznő. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kovács Kató színésznő, bábszínésznő, énekes. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vízváry Mariska (ered.: Viszkidenszky Mária) színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rajnai Gábor (ered. Joánovics Gábor) magyar színművész, Érdemes művész (1955). Pályája kezdetén rövid ideig Gombaszögi Frida férje volt. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Makláry Zoltán Kossuth-díjas magyar színész. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Greguss Zoltán magyar színművész. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bilicsi Tivadar (Grawátsch Tivadar) magyar színész, táncos komikus. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Bob herceg Huszka Jenő operettjéből 1941-ben készült fekete-fehér magyar játékfilm. A történet Luxóriában játszódik. A királyi udvarban a herceg születésnapi és koronázási ünnepségének előkészületein dolgoznak. Ezalatt György herceg, a trónörökös, álnéven Bob úrfiként beleszeret Annie-ba, egy polgárlányba. Annie, Tom apó leánya, aki fényképészként teljesen eladósodott. Hitelezője, a borbély, aki hajlandó Tom apó adósságát elengedni, ha feleségül veheti Annie-t. Bob úrfi elhatározza, hogy mindenáron megakadályozza az esküvőt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2105x2099 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn