D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1345343680.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bükkábrány katolikus temploma 1.
B e s o r o l á s i   c í m : Bükkábrány katolikus temploma 1.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-02
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-08-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bükkábrány
G e o N a m e s I d : 721982
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1740-ben Komáromy János egri őrkanonok megkezdi a mai templom építését. 1750-ben fel is szentelik a Szentlélek tiszteletére. A bejárat felett elhelyezett latin nyelvű felirat az építtetőnek állít emléket. A templom berendezése ekkor még igen szegényes. Körülbelül tíz évvel később készül el a két padsor és a szószék. Stílusuk - hasonlóan a később készülő oltárokéhoz - barokk. Mivel a templom mellett már akkor is jelentős útvonal húzódott, a Hatvan-Miskolc közötti úgynevezett postaút, 1811-ben Szász János plébános a templom előtti téren felállíttatja Nepomuki Szent Jánosnak, az utak és hidak védőszentjének szobrát. A mai főoltárt és az egyik mellékoltárt 1869-ben kapja a templom. Mindkettő oltárképét Sajóssy Alajos egri festőművész készíti. A főoltár a szentlélek eljövetelét a mellékoltár Szent Annát ábrázolja a gyermek Máriával. A harmadik oltár 1871-ben készült el. Oltárképét, Szent Józseffel és a gyermek Jézussal szintén Egerben készítik. Alkotója Cséka Károly. 1875 körül gazdagodik a templom egy csodálatos orgonával, mely Angster osztrák mester műhelyében készült. A XX. század elején kapott a templom három harangot. Mindhárom közadakozásból készült, különböző méretben és hangszínnel, Szlezák János aradi harangöntő mester alkotásaként. 1945 - 50 között a községben megindul a villamosítás. Ebben az időben épül ki a templom elektromos hálózata is. 1962-ben itt is elkezdték a 3. számú főút építését. A nyomvonalat közvetlenül a templom mellé tűzték ki, kb. 6 méterre a falaktól. Az úton bonyolódó forgalom, különösen az utóbbi 25-30 évben a templom állagának rohamos romlását okozta. A falak megrepedeztek, a vakolat pereg, a bejárat feletti külső díszítő elemeket a leszakadás veszélye fenyegette. Egy-egy 40 tonnás kamion átdübörgése szinte megrengeti a falakat, melyeket természetesen nem ilyen terhelésre és viszonyokra terveztek. A javítgatások ellenére az épület állaga mind külsőleg, mind belsőleg egyre kritikusabb lett. Egyre sürgetőbbé vált a teljes felújítás. Ennek jelentős része 2010-ben a homlokzati elemek renoválásával és cseréjével meg is valósult.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre: Alexandriai Szent Katalin templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1952x2596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne