D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : László József
B e s o r o l á s i   c í m : László József
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1837-1912
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 11. sz. (1877. márczius 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : László József (1808-1878)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : László József.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Fugyivásárhely, 1808. máj. 3. előtt - Kolozsvár, 1878. máj. 10.): színész. Iskoláit Kolozsvárott végezte, ott kezdte pályáját 1827-ben. 1828-29-ben egy évig a királyi táblánál dolgozott, majd vándorszínész lett. Első sikerei Miskolchoz, Kassához, Debrecenhez, Nagyváradhoz fűződtek. Először 1833-ban volt színig. A budai Várszínházban már 1834-ben vendégként fellépett, de nem szerződött ide. 1836-ban társig. Debrecenben, ahol színészei közé tartozott Arany János is. 1837-1858 között a Pesti Magyar, majd a Nemzeti Színház művésze lett. Ekkor, romló egészségi állapotára, szerepköri kiöregedésére és házassági válságára tekintettel, visszavonult. Vidéki vendégszereplések után 1858-59-ben a Kolozsvári Nemzeti Színházban lépett fel, ahol hamarosan művészeti tanácsadó, drámabíráló, 1871-74-ben igazgatósági tag lett. Első felesége 1830-33-ban Éder Terézia, a második 1845-1850 között De Caux Mimi volt. Harmadik nejétől, Egressy Etelkától is elvált. Fiatal szerelmesek és hősök alakításával kezdte pályáját. Igazi szerepkörét azonban a Nemzeti Színházban találta meg, ahol húsz éven át a francia társadalmi szm.-ekben és vj.-okban, valamint a mintájukra készült hazai darabokban a bonvivánt játszotta, virtuóz mozgás- és beszédtechnikával, ösztönös kedéllyel. (Forrás: http://mek.niif.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lendvay Márton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1022x1182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna