D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tree_fungus_13226.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bogár
B e s o r o l á s i   c í m : Bogár
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : beeki
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A pixabay.com honlapra való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Pixabay
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bogár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az álganajtúró-félék vagy álganéjtúró-félék (Geotrupidae) a rovarok (Insecta) osztályába, a bogarak (Coleoptera) rendjébe és a mindenevő bogarak (Polyphaga) alrendjébe tartozó család. Imágóik első lábpárja az ásáshoz alkalmazkodott; az ehhez szükséges izomzat a megnövekedett előtorban kapott helyet. Csápjuk utolsó ízei porszerűen szőrözöttek. Rágóik felülről láthatók. A Geotrupinae és a Taurocerastinae alcsaládok fajai trágyaevők, mindenevők vagy dögevők. Lárváik számára alagutakat fúrnak a talajba, amelybe különösebb előkészítés nélkül táplálékot tömködnek. A lárvák ebben fejlődnek. A csajkók (Lethrinae) növényevők. Az imágók szintén mély csöveket ásnak a talajba. A hímek levéldarabokat vágnak le, amelyeket a nőstények a járatok végén lévő kamrákban felhalmoznak. A lárvák az erjedő levéltömegben fejlődnek. A családba három alcsalád, 30 nem, mintegy 600 faj tartozik. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : beeki: Cserebogár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1536x2048 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn