D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A berlini halászati kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Berlini halászati kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tengeri állatok a japáni és khinai osztályben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 29. sz. (1880. julius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akvarisztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sügér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cápa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korall
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terrárium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A berlini halászati kiállításból: Tengeri állatok a japáni és khínai osztályban.
1. Tintahal. 2. Óriási sügér. 3. Szárnyas czápa. 4. Legyező hal. 5. Óriási rák. 6. Repülő hal 7. Üveg spongya. 8. Nemes korall.
1880. június
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nemzetközi halkiállitás, mely a múlt hónapokban Berlinben tartatott, s mely a világ különböző tengereinek lakóit csoportosította össze kicsiny helyen,e csodásaknak hirdetett tengeri szörnyek közül is mutathatott fel egynehányat. A khinai és japán tenger lakóiból mi is bemutatunk ezúttal olvasóinknak egy nem érdektelen csoportot.
Itt van először is a tintahal (Megatheuthus Marteusii), mely egy családba tartozik azon másik tintahallal, mely Európa tengereiben tanyázik (Sepia officinális).
Óriási rák, melyet a japániak Shimaganinak (Makrocheira Kaempferi) neveznek, szintén nem érdektelen példány.
Az óriás tügér (Megaperia Ishinayo), mely majdnem 2 méter hosszú, Japán tengereinek egyik nem gyakran előforduló lakója, mely a kiállításon is csak kitömött, de igen ügyesen kitömött állapotban látható. A szárnyas czápa, vagy mint másként nevezik tengeri angyal (líhina squatina) rendesen a tenger fenekén tartózkodik, hol lyukakban húzza meg magát, mint a mi menyhalunk, s onnan lesi az elhaladó prédát, hogy kellő időben megragadhassa.
A repüllö hal (Dactylopterus orientális) hatalmasan kifejlődött uszonyánál fogva azzal a tulajdonnal bír, hogy magasan a viz fölé vetheti magát, s mintegy repülni látszik. Hasonló hozzá a legyezös hal, melynek szintén hatalmas uszonya legyező alakra van kifejlődve.
Az üvegspongya, melynek képét szintén bemutatjuk, egyátalában nem hasonlít élö lényhez.
Még egy korallcsoport is van képünkön, névszerint a japáni nemes korall, mely abban különbözik az európai tengerekben honos koralltól, hogy szine nem egynemű, hanem sötétebb vörösön keresztül halványabb rétegek futnak el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. julius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halászati kiállítás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1782x1278 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna