D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Laxenburg
B e s o r o l á s i   c í m : Laxenburg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 37. sz. szeptember 11.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízesés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Laxenburg
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Laxenburg
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "II. József nagy szeretettel csüggött Laxenburgon. A tavaszt és nyarat itt töltötte teljes fesztelenségben, vendégei körében, kikhez a séjour egész tartamára szólott a meghívás. Jöhettek, mehettek a mikor tetszett, egyenruhát viselni nem volt szabad, még a katonatiszteknek is frakkban, csizmában és zöld harisnyában kellett megjelenni. Asztalnál mindenki szabadon választhatá helyét. Laxenburg azonban csak I. Ferencz alatt érte el fénypontját. A várkastély mai alakjában a szó szoros értelmében az ő alkotásának mondható. Nagy serénységgel látott hozzá a park átalakításához s a maga nemében páratlannak mondható Ferencz-kastély építéséhez." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 37. sz. szeptember 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Területe II. Albert osztrák herceg kora, 1333 óta a Habsburgok tulajdona volt. Itt építették fel vadász- és pihenőkastélyukat. Itt halt meg III. Albert 1395. augusztus 29-én. A település, amely a kastély körül kialakult, 1388-ban mezővárosi rangra emelkedett. A parkot a 17. században Lodovico Burnacini bővítette. A várat a törökök 1683-ban lerombolták, azonban már 10 év múlva újjáépült, I. Lipót idején. A császár és udvara maga után vonzotta a nemességet is. Az udvari élet fénypontját Mária Terézia idejében érte el a 18. században: a bécsi Burgtheater előadásai, szórakozás, versenyek határozták meg a társadalmi életet. A kastélypark a 18 - 19. századi kertépítő művészet egyik legszebb példája. Mária Terézia és unokája, II. Ferenc császár a park területét 280 hektárral megnövelték. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Laxenburg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1869x1306 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet