D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_768_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Luther elégeti a pápa bulláját Wittenbergában (1520.)
B e s o r o l á s i   c í m : Luther elégeti a pápa bulláját Wittenbergában (1520.)
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Lessing
U t ó n é v : Karl Friedrich
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1808-1880
V I A F I d : 37709786
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 45. sz. (1883. november 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Luther, Martin (1483-1546)
V I A F I d : 14773105
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pápa (főpap)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : enciklika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : határozat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elégetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Wittenberg
G e o N a m e s I d : 2807345
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1520
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Luther elégeti a pápa bulláját Wittenbergában (1520.). - Lessing festménye.
1520. december 11.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Deczemher 10-én egy nyilvános kiáltvány a wittenbergai egyetem mellé hivta meg a közönséget, hogy tanuja legyen a pápai határozatok nyilvános elégetésének. Nagy csoport egyetemi tanuló ifjúság, tanáraival élén vonult a városkapu elé. Egy magister fölraká a máglyát és meggyujtá, miután Luther a pápai törvény ama könyveit ráhelyezé. Erre a merész barát a tűzbe dobá a pápai kiátkozó hullát, e szavakat mondván: "Miután te Istennek szentjét (Krisztust) megszomoritottad, az örök tűz emészszen el!" Erre Luther visszatért a városba, mig a tanulók mégott maradtak s énekkarral tettek körmenetet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. november 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : X. Leo bullája Luther ellen, melyet ez 1520. decz. 10.-én elégetett
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Luther Márton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2469x1773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna