D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1371484546.jpg
C Í M 
F ő c í m : Főuri hintó
B e s o r o l á s i   c í m : Főuri hintó
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : angyalka
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-06-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-06-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedés általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hintó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Keszthely
G e o N a m e s I d : 3050212
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Festetics kastély kocsimúzeum Keszthelyen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Amikor a XIX. század végén elkészült, akkor Közép-Európának, sőt részben a Lajtán túli tájaknak is az egyik legrangosabb, megjelenésében kastélyszerű lovardája volt a keszthelyi. Most több mint száz évvel később felújítása után pedig Európa tán legjelentősebb kocsimúzeuma lett. Mindez a keszthelyi Festetics kastély Ybl lovardájáról hangzott el, a hét évig tartó felújítást követő keddi avatáson, amelyen László Csaba pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a félmilliárd forintos program példaszerű, hiszen a költségek felét a Kincstári Vagyonigazgatóság, a másik felét pedig maga a Helikon kastélymúzeum adta. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a későbbiekben a kocsimúzeum a hazai és külföldi látogatók révén bevételt is hoz, amely további felújítások önerejéül szolgálhat. Az ezer négyzetméter alapterületű kocsimúzeum, melynek épületegyüttese az elmúlt hatvan évben volt raktár és sörpalackozó is, mostantól mintegy félszáz hintó és lovasszán bemutatására szolgál majd, mint arról Czoma László igazgató a Magyar Rádiónak beszélt. Ezek a helyenként 100 évnél is idősebb járművek Ausztriából, Werner Güstel gyűjteményéből kerültek a Balaton parti városba és itt is restaurálták őket az elmúlt időszakban. (Forrás: http://www.mkdsz1.freeweb.hu/n41/kocsimuzeum.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esterházy - kastélyok kincsei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : nico1980: Hintók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x711 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer