D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a kiállításról
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a kiállításról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 15. sz. április 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gépipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nemzetközi gépcsarnok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az országos bizottság 31 épületet emeltetett. Ezek közt van a nagy iparcsarnok (600 ezer ft), a műcsarnok (120 ezer), az igazgatósági épület (35 ezer), mezőgazdasági csarnok (45 ezer), mezőgazdasági termények időleges kiállítására szánt csarnok (10 ezer), tanszer-épület (19 ezer), háziiparcsarnok (14 ezer), egészségügyi csarnok (10 ezer), Dobos-félenagy vendéglő (20 ezer), bor és szeszes italok csarnoka (17 ezer), hangversenycsarnok (30 ezer), keleti pavillon (30 ezer), hazai gépcsarnok (95 ezer), külföldi gépcsarnok (29 ezer), külföldi szabadalmazott tárgyak csarnoka (29 ezer)-kazánház (10 ezer), bányászat és épitő-iparcsarnok (20 ezer), állatkiállitási épületek (60 ezer),cottage-kórház (12 ezer), főfelügyelőségi épület (8000), kapitánysági épület (8000), tornacsarnok (6000), rendőrlaktanya (35 ezer), boszniai pavillon (9500), fegyencz-iparcsarnok (2500), felszerelő és javitó műhely (1000), zenepavillon (1500), pénzintézetek pavillonja (6000), a hattyuszigeti czukrászkioszk (1200),jégverem(1500),7 árnyékszék (7000), - vagyis műid a 31 épület előállítási költsége mintegyl millió306 ezer frt," (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 15. sz. április 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Körültekintés a kiállítás területén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 515x546 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet