D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stefánia főherczegné és leánya
B e s o r o l á s i   c í m : Stefánia főherczegné és leánya
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 39. sz. szeptember 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet Mária (Ausztria: főhercegnő) (1883-1963)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodói dinasztia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főhercegnő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet főherczegnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kisded Erzsébet (Mária, Henrietta, Stefánia, Gizella) főherczegnő 1883. szept. 2-án született Laxenburgban, a trönörökös-pár nyári lakhelyéül szolgáló császári palotában. Csak az imént töltötte be élete második évét, de korához képest rendkívül fejlett. Hogy bájos kis gyermek s nagy kerek szemeivel elégülten nézi a körülte levő világot: képünk is mutatja. A bécsiek különben látásból is jól ismerik, mert naponként s ha az idő engedi, többnyire nyüt kocsiban sétakocsizást tesznek a kis főherczegnővel, a ki az ilyenkor kocsija körül sűrűn tolongó nagy sokaságot bátor szemekkel nézi s nem egyszer ujjacskáiról hintett csókokkal viszonozza az élénk üdvözleteket." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 39. sz. szeptember 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Erzsébet Mária főhercegnő (Erzherzogin Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Österreich), becenevén "Erzsi" (Laxenburg, 1883. szeptember 2. - Bécs, 1963. március 16.) osztrák főhercegnő, Rudolf osztrák-magyar koronaherceg, trónörökös és Stefánia belga királyi hercegnő leánya, Ferenc József császár, Erzsébet királyné valamint II. Lipót belga király és Mária Henrietta belga királyné unokája, az 1918-as I. Osztrák Köztársaság szociáldemokrata érzelmű "vörös főhercegnője". Férjezett nevei: első házasságában Elisabeth Marie Fürstin zu Windisch-Graetz, második férje után Elisabeth Marie Petznek. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Habsburg-Lotaringiai Erzsébet Mária főhercegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet főhercegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 983x1176 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet