D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov2_15.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056800/056821/nov2_15_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Akadályt ugrató lovas
B e s o r o l á s i   c í m : Akadályt ugrató lovas
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olimpia (II.) - Melbourne
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1956
S o r o z a t : 1956. Olimpia (II.) - Melbourne
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovassport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1956
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Melbourne
G e o N a m e s I d : 2158177
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1957
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1958
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1956. OLIMPIA (II.) - MELBOURNE
25-ös ívekben nyomták.
Mélyny. XIII - Vj. 11 F. fog.
T.: Vertel József
Névérték: 30 f
Á 1956. szept. 25.-1957 dec. 31.(20 f, 1,50,-, 2,-, 3,-Ft-os) és 1958. szept. 30.
PM 296 391 fog. 3 500
1533 1473 30 f Akadályt ugrató lovas 30.- 20.- (Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A XVI. nyári olimpiát Melbourne-ben a brit királynő férje, Fülöp herceg nyitotta meg ünnepélyesen 103.000 néző előtt. Az olimpiai lángot Stockholmba Hans Wikne lovas, Melbourne-be Ronald Clarké atléta hozta és gyújtotta meg. Stockholm volt a lovasszámok versenyének színhelye, miután a szigorú ausztráliai behozatali korlátozások miatt nem lehetett a lovakat Melbourne-be szállítani. A feszült nemzetközi helyzet miatt Svájc, Hollandia, Spanyolország, Egyiptom és Kína lemondta részvételét. Így is 67 országból 3184 versenyző érkezett, köztük 371 női versenyző. A magyar színeket 176 sportolónk képviselte. A versenyeket 17 sportágban, 150 versenyszámban rendezték. Először képviseltették magukat a Német Demokratikus Köztársaság sportolói, akik a Német Szövetségi Köztársaság résztvevőivel közösen össznémet csapatot alkottak egy speciális olimpiai zászló alatt. A nemzetek közti pontversenyben a Szovjetunió lett az első, 37 olimpiai aranyéremmel. Magyarország az előkelő negyedik helyen végzett. Aranyérmet szerzett a vízilabda-csapat, ökölvívás nagyváltósúlyban Papp László, kard egyéni versenyszámban Kárpáti Rudolf, a kard-csapat, a 10.000 m-es kajak kettes versenyben, női torna felemás korláton, talajgyakorlatban és gerendán Keleti Ágnes és a kéziszeres gimnasztikai csoport. Ezüstérmes 10.000 m-es síkfutásban Kovács József, 200 m-es női mellúszásban Székely Éva, kötöttfogású birkózás pehelysúlyban Polyák Imre, a párbajtőr-csapat, 10.000 m-es kajak egyesben Hatlaczky Ferenc, 1.000 m-es kanadai egyes kenuban Hernek István, 10.000 m-es kanadai egyesben Parti János és összetett egyéni női tornaversenyben Keleti Ágnes lett. Bronzérmet szerzett 200 m-es férfi pillangóúszásban Tumpek György, kötöttfogású birkózás könnyűsúlyban Tóth Gyula, 1.000 m-es kajak egyesben Kiss Lajos, a 100 m-es és a 10.000 m-es kanadai kettesben versenyző párosok és a női torna lóugrás-számban Tass Olga. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József: Labdarúgók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1042x1032 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn