D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov8_06.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nemzeti Sport első számának címoldala, a szelvényen: Hajós Alfréd (1878-1955) olimpiai bajnok úszó (1896. Athén)
B e s o r o l á s i   c í m : Nemzeti Sport első számának címoldala, a szelvényen: Hajós Alfréd (1878-1955) olimpiai bajnok úszó (1896. Athén)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 100 éves a Nemzeti Sport
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Forgács
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
S o r o z a t : 2003. 100 éves a Nemzeti Sport
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sportoló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hajós Alfréd (1878-1955)
V I A F I d : 96585239
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : sportlap
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : napilap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003.100 ÉVES A NEMZETI SPORT
A Nemzeti Sport című lap kiadásának százéves évfordulójára.
25 bélyegképet és 25 baloldali szelvényt tartalmazó ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód. A bélyegek és a szelvények egymás alatt helyezkednek el.
Ofszetny. 13 : 13 1/4 F. fog.
T.: Forgács Miklós
Á 2003. márc. 14.-2005. dec. 31.
P 200 000 fog.
4679 4768 150 Ft A Nemzeti Sport első számának címoldala, a szelvényen: Hajós Alfréd (1878-1955) olimpiai bajnok úszó (1896. Athén) 400,- 400,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hajós Alfréd magyar építészmérnök, úszó és labdarúgó. Eredeti neve Guttmann Arnold. 1899-től 1907-ig Lechner Ödön (lásd VIII. 17.) és Alpár Ignác (1855-1928) műépítészeti irodájában dolgozott. 1907-ben önálló irodát nyitott. Ő tervezte a debreceni Arany Bika Szállót, a Gimnáziumot Pozsonyban, Budapesten a Megyeri úti sportstadiont, a margitszigeti fedett uszodát, a Gyógypedagógiai Intézetet Szegeden, a győri versenyuszodát és Mátészalkán a Népfürdőt. Művei az eklektikától, illetve a szecessziótól a modern formák alkalmazásáig eléggé változatos felfogásban alakultak. 1924-ben építészmérnökként Lauder Dezsővel a művészeti versenyek építészet ágában 2. helyen végeztek. Aktív sportoló volt 1894-től, mint a Magyar Úszó Egyesület úszója és atlétája. 1898-tól 1904-ig a budapesti Torna Club labdarúgója volt. 1895-ben nem hivatalos Európa-bajnok volt 100 m-es gyorsúszás számban. Az 1896-os athéni olimpián 100 m-es és 1.200 m-es gyorsúszásban olimpiai bajnok lett. Magyarország első olimpiai bajnoka. 1897-ben az első magyar labdarúgócsapat és 1902-ben az első magyar labdarúgóválogatott tagja volt. Öccse - Hajós Henrik - (1896-1963) az 1906-os rendkívüli olimpián 4x250 m-es gyorsváltó tagjaként volt olimpiai bajnok, majd 1905-11 között 11-szeres magyar bajnok. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nemzeti Sport egy magyar sportlap, melyet 1903-ban Fodor Károly vívómester alapított. 1912-ig hetenként jelent meg, sportfotókkal és labdarúgó mérkőzésekről szóló tudósításokkal. 1912-19 között szünetelt, majd Vadas Gyula 1919-ben tulajdonosként és főszerkesztőként indította újra. 1925-től hetenként ötször jelent meg. 1945-től Népsport néven alakult újjá. 1990-től napilap Nemzeti Sport névvel. (MNL.9k.l24-125 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Hajós Alfréd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1583x716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn