D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov8_15.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056900/056943/nov8_15_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fogadóépület, Li-2 repülőgép orr része, embléma
B e s o r o l á s i   c í m : Fogadóépület, Li-2 repülőgép orr része, embléma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 50 éves a Ferihegyi repülőtér
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Dudás
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1935-2014
V I A F I d : 121387130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2000
S o r o z a t : 2000. 50 éves a Ferihegyi Repülőtér
T e c h n i k a : Sihl papírra nyomva
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülőtér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repüléstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülőgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2000. 50 ÉVES A FERIHEGYI REPÜLŐTÉR
100-as ívekben, Sihl papírra nyomva, egy íven 10 vonalkód.
Ofszetny. 12 : 11 1/4 F. fog.
T.: Dudás László
Á 2000. máj. 3. Forgalmi bélyeg.
4535 4590 136 Ft Fogadóépület, Li-2 repülőgép orr része, embléma 350,- 180,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapest belvárosától 16 km távolságra van a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Magyarország központi polgári repülőtere. A fővárossal kereszteződésmentes út köti össze. A forgalmi épület építésére kiírt pályázaton 1939-ben ifj. Dávid Károly terveit találták a legjobbnak. A kivitelezési munkákkal Kemenes Krebs András cégét bízták meg 1942-44 között. A ma is meglévő hangárok terveit Prepeliczay Albert készítette. A II. világháború alatt katonai célokat szolgált. Majd légitámadás érte, mely csaknem teljesen megsemmisítette. 1947-ben megkezdték a felújítását. A kifutópálya 1950 végén érte el a 2,5 km hosszúságot A repülőteret 1950. május 7-én adták át a forgalomnak. 1954-ig a MASZOVLET, ezt követően a MALÉV üzemeltette és fejlesztette. Míg 1950-ben kb. 50.000 utas fordult meg Ferihegyen és 700 tonna árut szállítottak, addig 1997-ben 3,6 millió utas, 3.200 tonna levél és postacsomag valamint 24.000 tonna áru szállítását oldotta meg az időközben megépült 2. repülőtér a meglévő, de korszerűsített és bővített 1. repülőtérrel együtt. Az 1997-ben elkezdődött bővítés azt a célt tűzte ki, hogy 2010-ben 5,6 millió utas kiszolgálására legyen a repülőtér képes. A repülőteret 2011. március 30-i hatállyal nevezték el Liszt Ferencről. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Alexandra: A csomagok máris lekerülnek...
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 783x616 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn