D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt3_01.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057800/057893/okt3_01_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Férfi gerelyhajító
B e s o r o l á s i   c í m : Férfi gerelyhajító
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olimpia (V.) - Mexikó - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1968
S o r o z a t : 1968. Olimpia (V.) - Mexikó - L
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gerelyhajítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1968
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Mexikóváros
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1969
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1968. OLIMPIA (V.) - MEXIKÓ - L
Mélyny. 12 F. fog.
T.: Vertel József
Névérték: 4 Ft
Á 1968. aug. 21 .-1969. szept. 30.
PM 595 963 fog. 5 500
2481 2441 4 Ft Férfi gerelyhajító 90.- 90.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Mexikóvárosban 1968. október 12-27. között megrendezett XIX. nyári olimpiai játékok minden vonatkozásban a sporttörténelem csúcsát jelentették. A küzdelmek 2.265 m tengerszint feletti magasságban zajlottak. Ezt megelőzően csak maximum 180 m tengerszint feletti magasságban fekvő városban folytak versenyek. A nagy magasság által megkönnyített atlétikai rekordok egész sora született. Az olimpiai lángot Norma Sotela atléta hozta és gyújtotta meg a stadionban. 112 nemzet képviseletében 5.531 versenyző érkezett, hogy 18 sportág 182 versenyszámában küzdjenek az érmekért.Az olimpiák történetében először 30 ország sportolói között oszlottak meg az aranyérmek. Mexikó mellett az USA-ból és Afrika új sportközpontjaiból érkező színesbőrűek fesztiválja is volt ez az olimpia. A színesbőrűek dominanciája különösen a 100 m-es síkfutás döntőben volt szembetűnő, mert először az olimpiák történetében - egyetlen fehérbőrű versenyző sem volt köztük. Mind az Amerikai Egyesült Államok, mind az afrikaiak színes bőrű atlétái felhasználták sikereiket politikai tüntetésre. Az amerikai Tommie Smith és John Carlos fekete kesztyűben, magasra emelt ököllel álltak a győzelmi dobogón, és hátat fordítottak a nemzeti zászlónak. A számos atlétikai világrekordon kívül még egy különleges sportteljesítmény is feltűnést keltett. Dick Fosbury amerikai magasugró új stílussal mutatkozik be, aminek a lényege, hogy a versenyző először hátával jut át a léc felett. Az eleinte megmosolygott amerikai atléta 224 cm-es eredménnyel megnyerte a versenyt, és ezzel megteremti az atlétikában a "Fosbury-flop" divathullámot. Magyarország sportolói igen jól szerepeltek a játékok során. Aranyérmeseink voltak: férfi atlétika kalapácsvetésben Zsivótzky Gyula, női atlétika gerelyhajításban Németh Angéla, kötöttfogású birkózás légsúlyban Varga János, ólomsúlyban Kozma István, férfi párbajtőr egyéni versenyben Kulcsár Győző, a párbajtőr-csapat, a férfi kajakkenu 1.000 m-es egyéni versenyben Hesz Mihály, az 1.000 m-es kenu egyesben Tatai Tibor és a labdarúgó-csapat. Ezüstérmeseink voltak:férfi atlétika 50 km-es gyaloglásban Kiss Antal, súlyemelés légsúlyban Földi Imre, férfi egyéni tőrvívásban Dr. Kamuti Jenő, a női tőr-csapat, öttusa egyéni számban Balczó András, az 1.000 m-es férfi kajak páros, az 1.000 m-es férfi kenu páros, az 500 m-es női kajak páros, evezésben a kormányos nélküli négyes és a sportlövészet kisöbű sportpuska fekvő helyzetű versenyben Hammerl László. Bronzérmet nyertek: férfi atlétika kalapácsvetésben Lovász Lázár, gerelyhajításban Kulcsár Gergely, női atlétika diszkoszvetésben Kleiberné Koncsek Jolán, női ötpróbában Tóth Annamária, a vizilabda-csapat, súlyemelés váltósúlyban Bakos Károly, kötöttfogású bírkózás váltósúlyban Bajkó Károly, szabadfogású bírkózás fél nehézsúlyban Csatári József, férfi egyéni kardvívásban Pézsa Tibor a férfi kard-csapat, női egyéni tőrvívásban Újlakiné Rejtő Ildikó és az 1.000 m-es férfi kajak négyes. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József: Tornásznő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1432x848 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn