D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt6_05.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057900/057945/okt6_05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zimmermann Ágoston
B e s o r o l á s i   c í m : Zimmermann Ágoston
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1975
S o r o z a t : 1975. Dr. Zimmermann Ágoston
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatorvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zimmermann Ágoston (1875-1963)
V I A F I d : 121481695
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1975
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1976
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1975. DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON
dr. Zimmermann Á. (1875-1963) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 11 3/4 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly
Á 1975. szept. 4.-1976. dec. 31.
P 3 103 000 fog. 4 500
3055 3057 1 Ft Portré 20,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zimmermann Ágoston magyar állatorvos, szakíró. A budapesti Állatorvosi Akadémián végzett 1895-ben, majd az Állatorvosi Főiskolán szerzett 1905-ben állatorvos-doktori oklevelet. Az Állatorvosi Főiskolán Hutyra Ferenc (lásd XII. 20.) mellett dolgozott. 1901-07 között a belgyógyászati ambulanciát és a poliklinikát vezette. 1937-44 között felsőházi tag, 1939-40-ben a Műegyetem rektora is volt. Fő kutatási területei: a gerincesek, főként a madarak és az emlősök összehasonlító és funkcionális anatómiája, a belső elválasztású mirigyek szövettani és fejlődéstani vizsgálatok. Foglalkozott a kérődzők összetett gyomrával, a tejmirigy szövettani és fejlődéstani kérdéseivel, a végtagok csontvázrendszerével. Szakcikkei az Állatorvosi Lapokban és német szakfolyóiratokban jelentek meg. A Magyar Tudományos Akadémia tagja és Kossuth-díjas tudós volt. (A XX.Század Kr.1994.,Új Magy.L.1962.6k.769 0.,MNL.18k.848 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József, Bokros Ferenc: Hutyra Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 843x1073 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn