D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 393_492_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol királynő jubileuma
B e s o r o l á s i   c í m : Angol királynő jubileuma
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Phillip
U t ó n é v : John
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1817-1867
V I A F I d : 50288817
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 26. sz. június 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Viktória (Németország: császárné) (1840-1901)
V I A F I d : 89807131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Frigyes (Németország: császár), III. (1831-1888)
V I A F I d : 5007
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Viktória legidősebb lányának esküvője Frigyes Vilmos herczeggel (a mai német trónörökössel)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az egymást bensőleg szerető házaspárnak jelentékeny számú gyermekei voltak. A legidősebb leánygyermek 1858 jan. 25-én esküdött meg Frigyes Vilmos porosz herczeggel, a jelenlegi német trónörökössel. Ezt a jelenetet ábrázolja Philipp János festőnek itt bemutatott képe. Az esküvő a St. Janies-palota kápolnájában történt, ugyanott, hol a szülők is örök hűséget esküdtek egymásnak 18 évvel azelőtt. A királynő négy fiával és két leányával (a legkisebb leány Beatrix még akkor csecsemő volt), Albert herczeg s háta megett nagybátyja, Lipót belga király a képen kimagasló alakok. Baloldalt láthatók a jelenlegi német császár nejével, Vilmos bádeni herczeg s Albert porosz herczeg. Az angol királyi család mögött kimagaslik Palmerston lord alakja az ország kardjával." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 26. sz. június 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Frigyes császár és Viktória császárné otthon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1727x974 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet