D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_688_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ötven év előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Ötven év előtt
A L K O T Ó 
S z e r e p : ötvös
B e s o r o l á s i   n é v : Barabás
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1810-1898
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 39. sz. szeptember 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lendvayné Hivatal Anikó (1814-1891)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színjátszás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lendvayné, mint Júlia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hogy a szinház művészi személyzete meg fog felelni az ország első állandó színházához kötött igényeknek, arról senki sem kételkedett. Hiszen ott volt a budai színjátszó társaság s annak kitűnő művészei, kik már régebben érdemessé tették magokat, hogy Pestmegye rendéi pártfogásukba vegyék. Ott voltak együtt a fényes tehetségek: Bartha, Egressy, Fáncsy, Lendvay, Megyery, Szentpéteri, Szerdahelyi, a már akkor mint iró is ismeretes Szigligeti, továbbá Szilágyi, Udvarhelyi, a nők közül a drámai és az operai szerepekben egyaránt kitűnő Déryné, aztán Kántorné, a ki a megnyitandó szinház egyik legnagyobb büszkeségének ígérkezett, Lendvayné Hívatal Anikó s az egyszerre oly fényes tehetségnek bizonyult, de még akkor igen fiatal Laborfalvi Róza. Nagyobb gondot okozott az igazgatás és vezetésszervezése s a szinház fönnállását biztosítandó intézkedés. Földváry ez utóbbi czélra részvény-társulatot alakított, ötszáz negyven forintos részvényt bocsátván ki, melyből háromszáz már júniusban elkelt. Az igazgatói állásokat július 27-ikén töltötték be, drámai igazgatóul Bajza Józsefet, zeneigazgatóul Mátrai Gábort, titkárai Szigligeti Edét választván." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 39. sz. szeptember 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lendvayné Hivatal Anikó / rajzoló Marastoni Jakab, metsző Kohlmann Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Hivatal Anikó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 785x1182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet