D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_24_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az olasz király Berlinben
B e s o r o l á s i   c í m : Olasz király Berlinben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A bevonulás a német művész-egylet sorai közt, a hársfák alatt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 23. sz. (1889. június 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Umbertó (Olaszország: király), I. (1844-1900)
V I A F I d : 262250334
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az olasz király Berlinben
A bevonulás a német művész-egylet sorai közt, a hársfák alatt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az olasz király fogadtatásának fénye különösen a bevonulás alkalmával tűnt ki, melynek egy részletét képünk mutatja. A diadalut az anhalti vaspályától a királyi palotáig mindenütt föl volt díszítve. A legfényesebb rósz volt azonban a híres hársfák és a királyi vár között levő hely, melyet az építészek és szobrászok aránylag igen rövid idő alatt egészen regeszerü diszhelylyé varázsoltak át, hol egy, az ünnepnek központját ábrázoló fantasztikus jellegű sátorpavillonon kivül Német- és Olaszország védistennöi, továbbá Minerva mellszobra, diadalkapuk, árboczokból készült sorok, szobrok s más díszítések voltak összehalmozva.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. junius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Umberto olasz király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Vilmos német császár és családja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az olasz királyi pár látogatása Bécsben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az olasz királyi pár látogatása Bécsben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az olasz király Berlinben : Fogadtatás az operaháznál. A királyi vár kivilágítása. A császár és király találkozása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1556x1131 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna