D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erkel Sándor és a filharmonikusok
B e s o r o l á s i   c í m : Erkel Sándor és a filharmonikusok
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 37. sz. (1883. szeptember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zenész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karmester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erkel Sándor (1846-1900)
V I A F I d : 4712870
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A századik filharmoniai hangverseny közreműködői
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A filharmóniai társulat, a főváros zenevilágának az egyik legtekintélyesebb testülete, a nagy zenekari hangversenyeknek e kiváló művészekből alakult előadó társasága, emlékezetes ünnepet ült e hó 15-én. Nagyérdemű mostani karnagya, Erkel Sándor vezénylete alatt ekkor tartotta meg századik hangversenyét, megragadván ez alkalmat, hogy kitűnő vezénylőjét lelkes ovácziókban részesítse úgy maga, valamint a közönségnek is módot nyújtson hasonlóra. A zenészek e nagy szövetkezete, melyben az opera és a főváros legjobb zenei erői egyesülnek, a zeneköltészet legnevezetesb müveit mutatja be, előkelő művészi magánszereplők, énekesek, énekesnők, zene-virtuozok közreműködésével. Erkel Sándor tizenöt óv alatt száz hangversenyt vezetett. Ez a száz hangverseny egyrészt a zeneirodalom sok modern s régi darabjának az előadására adott alkalmat, lehetővé tette, hogy megismerkedjünk a külföld s hazánk számos jeles előadó művészével s másrészt lényeges befolyással volt a zenei közízlés s a jó zene iránt való szeretet fejlesztésére." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 5. sz. február 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erkel Sándor / metsző Pollák Zsigmond
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1665x610 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet