D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Helgoland
B e s o r o l á s i   c í m : Helgoland
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 25. sz. junius 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : madártávlat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : észak-európai sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Helgoland
G e o N a m e s I d : 2906947
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Helgoland szigete - Madártávlatból felvett kép
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Még nevezetesebb azonban Helgoland természeti szépsége, melyet a tenger folytontartó pusztításai idéznek elő. Az Éjszaki-tenger partvidéke általában nevezetes arról, hogy a partlakók itt állandó küzdelemben vannak a tengervidékkel. Nagy Károly idejében a partvidék legalább kétszer oly nagy volt, mint jelenleg. Azóta nemcsak lakatlan partok, de egész községek is sülyedtek el, s a fenmaradt szigetek, melyek némelyike felett dagály alkalmával most is elfutnak a hullámok, ennek az elsülyedt földrésznek töredékei. így pusztult el Hollandia nagyrésze s a frissek egész vidékei. Helgoland-ról is tudják, hogy 1010-ben még körülbelül négyszögmérföld területe volt, ma a sziget felső sziklás része csak á300 lépés hosszú s 650 lépés széles, az alsó homok sziget pedig 190 lépés széles s 540 lépés hosszú. 1720-ig a sziget teljes egész volt, ekkor két részre oszlott, melyek közül az egyiket már is megsemmisülés környezi. Minden vihar egy-egy darab sziklát tör le, mások a viz alá sülyednek, úgy hogy csak zátonyok lesznek, s a sziget látogatói, csolnakokban megkerülve azt, élénk változatos képeket nyernek a nagy természeti erők eme tartós munkájáról, mely kép annyival érdekesebb, mert a sziget sziklafalai többnyire szép vörös színűek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 25. sz. junius 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Helgoland sziget az Északi-tengeren, Németország egyetlen igazi nyílt tengeri szigete. Két részből áll, a nagyobbik főszigetből, és a kisebbik, úgynevezett Dünéből. Rendszeres hajójáratok közlekednek Cuxhaven, Bremerhaven és Böse felé. Vámszabad területnek minősül, így nyaranta sok turista keresi fel. A szigetek a Pinnenbergi kerülethez tartoznak, ami Schleswig-Holstein tartomány nyugati részén található. Fekvését tekintve 70 km-re délnyugatra terül el a német-dán határon fekvő Sylt szigetétől és 43 km-re nyugatra az Eiderstedt-félszigettől. Az Elba torkolatától 62 km, a Cuxhavennél lévő partok pedig csak 42 km messzeségben találhatóak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Helgoland szigete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Helgoland
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1747x1204 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet