D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Teck herczeg és neje, Cambridge herczegnő, menyegzőjük alkalmával
B e s o r o l á s i   c í m : Teck herczeg és neje, Cambridge herczegnő, menyegzőjük alkalmával
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1866. évi arczképeik után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 27. sz. (1893. július 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Adelaida (Cambridge: hercegnő) (1833-1897)
V I A F I d : 316447694
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : házasságkötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1866
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Teck herczeg és neje, Cambridge herczegnő, menyegzőjük alkalmával.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Teck herczegnö menyegzője. Londonból irják: Napok óta egyre érkeznek a richmondi White Lodge-ba az értékesnél értékesebb s szebbnél szebb nászajándékok Teck Mary herczegnö számára. A Teck herczegi palota több terme megtelt már a sok remek tárgygyal, melyeket a herczegi s királyi család tisztelői küldtek nászajándékul a fejedelmi arának. A tisztelgők közt voltak a londoni magyarok is, a kiknek egy háromtagú küldöttsége szombaton nyújtotta át az itteni magyar gyarmat ajándékát, egy Zsolnay gyárából kikerült, pompás magyarstilü s magyaros díszítésű majolika asztali service-t.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 2.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mária Adelaida Vilhelmina Erzsébet (Hannover, 1833. november 27. - Richmond Park, 1897. október 27.) cambridge-i hercegnő.
Nem volt könnyű ráakadni a megfelelő vőlegényre, már csak azért sem, mert még a kor elvárásai szerint sem nevezhették csinosnak Máriát. Mivel a hercegnő nemigen válogathatott a lehetséges jelöltek közül, a királynő már abba is kész volt beleegyezni, hogy Mária ne egy királyi vérből származó férfi felesége legyen. Végül Württembergben találtak rá az ideális házastársra, a nála három évvel fiatalabb Ferenc tecki herceg személyében, aki ugyan hercegi címet viselt, ám kétséges volt ennek jogossága, szülei házassága kapcsán, mely egyesek szerint nem volt legális. Frigyüket morganatikusnak, vagyis rangon alulinak titulálták, mivel Ferenc édesanyja, Rhédey Klaudia grófnő alacsonyabb rangot viselt férjénél, aki herceg volt. Mivel alkalmasabb jelölt nem akadt, a hercegnő végül úgy döntött, nőül megy Ferenchez. Az esküvőt 1866. június 12-én tartották a Surrey megyei Kew városában, a Szent Anna-templomban.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Teck herczegi család
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teck herczegné és leánya, Viktória herczegnő : Legújabb londoni fénykép után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teck Viktória herczegnő, a yorki herczeg arája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 783x941 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna