D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Chicagóból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Chicagóból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tizenkét emeletes ház
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A szabadkőművesek épülete
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Földgömb-alakú virágágy
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Nap-óra virágokból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 27. sz. (1893. július 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : többszintes épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ágyás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virágos növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Chicago
G e o N a m e s I d : 4887398
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Chicagóból
Tizenkét emeletes ház
A szabadkőművesek épülete
Földgömb-alakú virágágy
Nap-óra virágokból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kolumbus emlékére tartott kiállítás székhelye, Chicago, a földgömb legnevezetesebb városai közé tartozik. 1831-ben még csaknem teljesen vad pusztaság volt e helyen s ma közel másfél millió ember lakik az itt támadt új városban, vagyis több, mint - New-York kivételével - bármelyik amerikai városban, melyek pedig mesés gyorsaságú népesedésükről híresek. Az óriási városban, melynél Európa ősrégi városai közül is csak London, Paris és Berlin népesebbek, igen természetesen sok nagy épület van, 200-nál több templom, s mintegy 50 vasúti pályaudvar. Legnevezetesebb azonban abban az ifjú város-óriásban, hogy itt a méretek is rendkívüliek. Nagy körútja, mely a város szárazföldi részét egészen körülveszi, 76 méter széles s e mellett itt-ott nagy közkertekkel van kitoldva van továbbá, hogy csak még egyet említsünk fel, egy 16 emeletes színháza és zeneterme, más mulató helyekkel kapcsolatban olyan épület ez, hogy egyszerre egy közép nagyságú város egész lakossága elférhet benne, s kiki ízlése szerinti mulatságot, vagy szórakozást szerezhet ott magának.
Chicago városnak ezen különösségei közül mutatnak most be egy párt képeink. Egyik a szabadkőművesek épülete mely 20 emeletes és 265 láb magas. Pár évvel ezelőtt még ez volt Chicago legnagyobb épülete, de azóta már három olyan palotát emeltek, melyekben ennél is több emelet van. Ezek az óriási magas épületek rendesen vasból készülnek s egy párnál lépcső sincs, hanem több emelő gép. A másik két kép virágágyakat ábrázol a Jackson-parkból, hol a jelenlegi világkiállítás van. Virágágyakból csináltak ügyesen napórát és földgömböt óriási méretekben, hogy érdekes látványosságul is szolgálhasson.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chicago
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chicagoi Columbus-kiállítás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a chicagói villágkiállításból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1693x1398 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna