D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_33_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rhédey Klaudia grófnő , Württemberg Sándor herczeg neje
B e s o r o l á s i   c í m : Rhédey Klaudia grófnő , Württemberg Sándor herczeg neje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Erdőszentgyörgyön fennmaradt 1836. évi metszetek után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 29. sz. (1893. július 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rhédey Claudia (1812-1841)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdőszentgyörgy
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1836
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rhédey Klaudia grófnő , Württemberg Sándor herczeg neje
Erdőszentgyörgyön fennmaradt 1836. évi metszetek után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf kisrédei Rhédey Klaudia Zsuzsanna (Erdőszentgyörgy, 1812. szeptember 20. körül - Pettau, 1841. október 1.) magyar grófnő, házassága révén Teck hercegnéje, kreált címén Hohenstein grófnő, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja. II. Erzsébet brit királynő ükanyja.
A család egyik híres tagja volt Rhédey Ferenc (1610-1667), Erdély fejedelme (1657-1658), aki azonban nem volt közvetlen felmenője. Rhédey Klaudiát szülei, gróf Rhédey László és báró Inczédy Ágnes 1812. szeptember 21-én kereszteltették meg az erdőszentgyörgyi református templomban Clodina Zsuzsanna névre. Ő volt a házaspár egyetlen felnőttkort megért gyermeke.
Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban nevelkedett. A württembergi uralkodócsalád törvényei szerint a királyi család hercegi rangú tagja nem vehetett feleségül alacsonyabb, grófi származású leányt. Sándor herceg és Rhédey Klaudia grófnő házassága rangon alulinak (morganatikusnak) minősült, ezért a herceget és utódait kizárták a württembergi trónöröklésből és I. Vilmos württembergi király Klaudia hercegnének az örökletes Hohenstein grófnői címet (Gräfin von Hohenstein) adományozta, gyermekeik és utódaik ezt a címet viselték.
Egy fiuk és két leányuk született:
Claudine Henriette Marie Agnes, vagyis Klaudia Henrietta Mária Ágnes (1836-1894), Hohenstein grófnője
Franz Paul Karl Ludwig Alexander, azaz Ferenc Pál Károly Lajos Sándor (1837-1900), Teck hercege, aki 1866-ban Mary Adelaide brit hercegnőt, Cambridge hercegnőjét (1833-1897), III. György brit király egyik unokáját vette feleségül
Amalie Josephine Henriette Agnes Susanne, vagyis Amália Jozefin Henrietta Ágnes Zsuzsanna (1838-1893), Hohenstein grófnője, aki 1863-ban Paul von Hügel grófhoz ment feleségül.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: Képek Erdő-Szentgyörgyről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Rhédey Ferencz erdélyi fejedelem : Teck herczeg birtokában levő olajfestmény után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Rhédey Klaudia, Württemberg Sándor herczegné : Fia, Teck herczeg birtokában levő olajfestmény után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : R. Hirsch Nelli: Gróf Rhédey Klaudia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Württemberg Sándor herczeg, huszár ezredesi díszruhában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 721x1052 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna