D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul3_18.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060832/jul3_18_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tornásznő
B e s o r o l á s i   c í m : Tornásznő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olimpia (I.) - Helsinki - L: 1317, 1318
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Gál
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1952
S o r o z a t : 1952. Olimpia (I.) - Helsinki - L: 1317, 1318
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1952
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Helsinki
G e o N a m e s I d : 658225
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1953
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1952. OLIMPIA (I.) - HELSINKI - L: 1317, 1318
Mélyny. XII-Vj. 11 F. fog.
T.: Vertel József (30. 40. 60 fill.). Gál Ferenc
Névérték: 1 Ft
A 1952. máj. 26.-1953. máj. 26.
PM 603 198 fog. 3 000
1316 1250 1 Ft Tornásznő 290.- 80.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rekordnevezéssel kezdődött a XV. nyári olimpia Helsinkiben (1952. július 19-augusztus 3.). 69 ország 5.867 versenyzője érkezett a helyszínre, köztük 518 nő, hogy a megrendezett 17 sportág 151 versenyszámában tudásuk legjavát adják. Ezen a versenyen indult előszor a Szovjetunió és rögtön holtversenyben első lett az USA-val. Az olimpiai lángot Paavo Nurmi atléta hozta és gyújtotta meg. Magyarország számára a Helsinki-i olimpia volt a legeredményesebb. A statisztikai táblázaton, a nemzetek pontversenyében a "két nagy" mögött végeztünk az előkelő harmadik helyen Arnyérmet szereztek a következők: férfi atlétika kalapácsvetés számban Csermák József, a vízilabda-csapat, 100 m-es női gyorsúszásban Szőke Katalin, 400 m-es gyorsúszásban Gyenge Valéria, 200 m-es mellúszásban Székely Éva, 4 x 100 m-es gyorsváltó úszó-csapat, ökölvívás nagyváltósúlyban Papp László, kötöttfogású bírkózás légsúlyban Hódos Imre, váltósúlyban Szilvásy Miklós, kard egyéni versenyben Kovács Pál, a kard-csapat, az öttusa-csapat, sportlövészet 25 m-es gyorstüzelő pisztolyban Takács Károly, női torna felemás korláton Korondi Margit, talajon Keleti Ágnes és a labdarúgó-csapat. Ezüstérmet szereztek: 400 m-es női gyors- és a 200 m-es mellúszásban Novák Éva, kötöttfogású birkózás pehelysúlyban Polyák Imre, kard egyéni versenyszámban Gerevich Aladár, tőrvívás egyéniben Elek Ilona, öttusa egyéni versenyben Benedek Gábor, férfi kajak-kenu 1.000 m-es egyesben Parti János, a 10.000 m-es egyesben Novák Gábor, sportlövészet 25 m-es gyorstüzelő pisztolyban Kun Szilárd és az összetett női tornász-csapat. Bronzérmet szereztek: 4 x 100 m-es férfi váltófutók, 50 km-es gyaloglásban Róka Antal, távolugrásban Földessy Ödön, kalapácsvetésben Németh Imre, 100 m-es gyorsúszásban Temes Judit, szabadfogású bírkózás középsúlyban Gurícs György, a férfi tőrvívó-csapat, kardvívás egyéni versenyben Berczelly Tibor, öttusa egyéni versenyben Szondy István, 10.000 m-es férfi kajak-kenu kettesek versenyében a páros, sportlövészet 50 m-es szabadpisztoly versenyben Balogh Ambrus, összetett női torna-versenyben Korondi Margit, felemás korláton Keleti Ágnes, talajon és gerendán Korondi Margit és a női kéziszer-csapat. A megszerzett 16 + 10 + 16 dobogós hely miatt röviden "Helsinki", évtizedekre fogalom maradt a magyar sporttörténelemben. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József: Tornásznő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1052x1057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn