D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul7_23.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060900/060912/jul7_23_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kockát forgató kezek
B e s o r o l á s i   c í m : Kockát forgató kezek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rubik-kocka világbajnokság
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1982
S o r o z a t : 1982. Rubik-kocka világbajnokság
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás- és játéktörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : logikai játék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bűvös kocka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világbajnokság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi verseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1983
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1982. RUBIK-KOCKA VILÁGBAJNOKSÁG
A bűvöskocka-forgatók Budapesten tartott világbajnoksága alkalmából.
20-as ívekben nyomták.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Varga Pál
Á 1982. jún. 4.-1983. dec. 31.
P 3 204 300 fog. 7 700
3529 3565 2 Ft Kockát forgató kezek 70,- 100,- 1200,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ifj. Rubik Ernő magyar építészmérnök. Műszaki Egyetemet és Iparművészeti Főiskolát végzett 1967, illetve 1971-ben. Állami tervező intézetek munkatársa volt 1968-75 között, s ezzel párhuzamosan az Iparművészeti Főiskolának tanársegéde, majd docense volt. 1983-tól a Rubik-stúdió vezetője és létrehozta 1988-ban a róla elnevezett Innovációs Alapítványt. 1987-ben nevezték ki címzetes egyetemi tanárnak. A Magyar Mérnökakadémia alapító elnöke 1990-ben, majd 1996-tól tiszteletbeli elnöke. 1975-ben készítette el a "bűvös kocka" játékot, mely hírnevet szerzett számára bel- és külföldön egyaránt, és elnyerte vele 1980-81-ben Az Év Játéka elismerést is. Azóta több "bűvös" játék fémjelzi tevékenységét, melyek számtalan országban váltak közkedvelt logikai játékká. (A XX.század Kr.1994., MNL.15k.663 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: id. Rubik Ernő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 798x1032 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn